Заявка на торговельну марку № m201318740 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201318740: наш человек
(210)
Номер заявки
m201318740
(220)
Дата подання заявки
14.10.2013
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудіо-, відео- і фотореклама; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння рекламних акцій і кампаній, опитувань, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, рекламних шоу і презентацій; демонстрування товарів; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів,; в тому числі: аудіо-,; відео- і фототехніки,; світлотехніки,; електротехніки,; побутової і кухонної техніки,; комп'ютерної техніки,; оптичних виробів,; інструментів,; телекомунікаційного обладнання,; холодильного,; вентиляційного і опалювального устатковання; досліджування ринкове; досліджування і прогнозування ринку товарів і послуг; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; послуги з імпорту-експорту різноманітних товарів,; в тому числі: аудіо-,; відео- і фототехніки,; світлотехніки,; електротехніки,; побутової і кухонної техніки,; комп'ютерної техніки,; оптичних виробів,; інструментів,; телекомунікаційного обладнання,; холодильного,; вентиляційного і опалювального устатковання; інвойсування; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування щодо штату працівників; комплектування штату працівників; консалтингові послуги; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) торговельних автоматів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; консультування фахове і поради щодо керування справами торговельних підприємств; радіорекламуванпя; рекламування різноманітних товарів; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту різноманітних товарів,; в тому числі: аудіо-,; відео- і фототехніки,; світлотехніки,; електротехніки,; побутової і кухонної техніки,; комп'ютерної техніки,; оптичних виробів,; інструментів,; телекомунікаційного обладнання,; холодильного,; вентиляційного і опалювального устатковання,; що дозволяє споживачам оглядати,; замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в мережі спеціалізованих магазинів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві товарів за допомогою мережі інтернет; телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Схожі торговельні марки