Свідоцтво на знак № 55627 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 55627 (заявка 2003044063): питна
(111)
Номер свідоцтва
55627
(210)
Номер заявки
2003044063
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2005
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
28.01.2013
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
21.04.2013
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
21.04.2023
(220)
Дата подання заявки
21.04.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2005, бюл. № 11/2005
(731)
Заявники

Відкрите акціонерне товариство «Роси Буковини»;
Вул. 28 червня, 44, м. Чернівці, 58000 (UA)

(732)
Власники

Шаринов Євгеній Павлович;
Пр. Газети "Правда", б. 1, кв. 178, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(750)
Адреса для листування

Шаринов Євгеній Павлович;
Пр. Газети "Правда", б. 1, кв. 178, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Аперитиви неалкогольні; безалкогольні напої; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; вода зельтерська; води (напої); води столові; газовані води; складники для виготовляння газованих вод; есенції для виготовляння напоїв; квас; коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовляння лікерів; мінеральні води (напої); складники для виготовляння мінеральних вод; складники для виготовляння напоїв; напої з молочної сироватки; напої з трав'яними добавками; нектар фруктовий (неалкогольний); овочеві соки (напої); пиво; порошки для виготовляння газованих напоїв; сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; содова вода; соки фруктові; таблетки для виготовляння газованих напоїв; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовляння квасу; екстракти хмелю для виготовляння пива; шербети 

Кл.35:

Імпортно-експортні агентства; сприяння продажеві (посередництво) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки