Свідоцтво на торговельну марку № 304771 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304771 (заявка m201917289): х; эк
(111)
Номер свідоцтва
304771
(210)
Номер заявки
m201917289
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.07.2029
(220)
Дата подання заявки
05.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Харківська торгово-промислова палата;
Просп. Московський, 122 Б, м. Харків, 61037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Генератори змінного струму; генератори постійного струму; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів