Свідоцтво на торговельну марку № 153923 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 153923 (заявка m201120794): 465
(111)
Номер свідоцтва
153923
(210)
Номер заявки
m201120794
(151)
Дата реєстрації знака
26.03.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.12.2021
(220)
Дата подання заявки
27.12.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.03.2012, бюл. № 6/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; білий;

(731)
Заявники

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР»;
Просп. Червонозоряний, 51, м. Київ, 03110 (UA)

(732)
Власники

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР»;
Просп. Червонозоряний, 51, м. Київ, 03110 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Дубинський Михайло Ілліч;
А/с 295, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; послуги з викликання по радіо чи по телефону; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); електронна пошта; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; передавання телеграм; посилання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; послуги голосової пошти; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Інші торговельні марки цього власника