Заявка на знак № m202015257 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202015257: мото; moto
(210)
Номер заявки
m202015257
(220)
Дата подання заявки
30.07.2020
(441)
Дата публікації заявки
15.09.2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; чорний;

(731)
Заявники

Кравчук Анатолій Анатолійович (UA)

(740)
Довірена особа

Назаренко Анатолiй Антонович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах / адміністративна; допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік / ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю вільнонайманих працівників; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання он-лайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; підбирання персоналу.; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних; інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств] щодо товарів класів 16:; альманахи; бланки друковані; брошури; буклети; газети; графічні зображення; графічні репродукції; друковані видання; друковані графічні роботи; етикетки паперові або картонні; журнали [періодичні видання]; інформаційні бюлетені; календарі; картини [малюнки] обрамлені або необрамлені; картки для сповіщення [канцелярські товари]; картки колекційні, крім призначених для ігор; картки*; каталоги; квитки; книги; книжки-комікси; листівки рекламні; малюнки; навчальні матеріали [крім апаратів]; періодичні видання друковані; підручники / посібники; плакати; полотнища з написами або зображеннями паперові; прапори паперові; проспекти рекламні; таблички паперові або картонні; транспаранти [канцелярські товари]; фотографії [друковані]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного або оптового продажу товарів класів 16:; альманахи; бланки друковані; брошури; буклети; газети; графічні зображення; графічні репродукції; друкована продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; етикетки паперові або картонні; журнали [періодичні видання]; інформаційні бюлетені; календарі; картини [малюнки] обрамлені або необрамлені; картки для сповіщення [канцелярські товари]; картки колекційні, крім призначених для ігор; картки*; каталоги; квитки; книги; книжки-комікси; листівки рекламні; малюнки; навчальні матеріали [крім апаратів]; періодичні видання друковані; підручники / посібники; плакати; полотнища з написами або зображеннями паперові; прапори паперові; проспекти рекламні; таблички паперові або картонні; транспаранти [канцелярські товари]; фотографії [друковані]; плшук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розмішування в одному місці, на користь іншим особам, товарів класів (крім їх транспортування), яке дає змогу купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібної товарів класів 16: альманахи; бланки друковані; брошури; буклети; газети; графічні зображення; графічні репродукції; друкована продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; етикетки паперові або картонні; журнали [періодичні видання]; інформаційні бюлетені; календарі; картини [малюнки] обрамлені або необрамлені; картки для сповіщення [канцелярські товари]; картки колекційні, крім призначених для ігор; картки*; каталоги; квитки; книги; книжки-комікси; листівки рекламні; малюнки; навчальні матеріали [крім апаратів]; періодичні видання друковані; підручники / посібники; плакати; полотнища з написами або зображеннями паперові; прапори паперові; проспекти рекламні; таблички паперові або картонні; транспаранти [канцелярські товари]; фотографії [друковані]; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод длятретіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки