Свідоцтво на знак № 162672 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 162672 (заявка m201113697): закон бизнес; г

162672

m201113697

25.10.2012

31.08.2021

31.08.2011

25.10.2012, бюл. № 20/2012

синій; білий;

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ЗАКОН І БІЗНЕС»;
Вул. Кловський узвіз, 9/2, кв. 69, м. Київ, 01021 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ЗАКОН І БІЗНЕС»;
Вул. Кловський узвіз, 9/2, кв. 69, м. Київ, 01021 (UA)

Федотова Олександра Семенівна

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ЗАКОН І БІЗНЕС»;
Вул. Кловський узвіз, 14/24, кв. 56, м. Київ, 01021 (UA)

 

Кл.16:

Афіші, об'яви; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); газети; гравюри; графічні репродукції; ламінатори документів (конторські пристрої); друкарські кліше; друкарські машинки електричні або неелектричні; друкарські пробільники; графічні зображення; графічні роботи друкові (друковані); діаграми; друкарські шрифти; друкарська продукція; записники; записники канцелярські; зошити для писання або креслення; карти, що належать до 16 класу; канцелярські дірявники (перфоратори); канцелярське приладдя і обладдя, крім меблів; картонні вироби; каталоги; книги; конверти, що належать до 16 класу; картон; конверти канцелярські; кульки, пакети паперові; літери (шрифти друкарські); малюнки перевідні; обгортки (обкладинки) канцелярські; олівці; олівці автоматичні; пера письмові золоті; папки на папери; письмове приладдя; поштові листівки; печатки; журнали (періодичні видання); закладки книжкові; зразки почерків; календарі; календарі-довідники; канцелярські товари; картини обрамовані або необрамовані; картинки (малюнки); паперові стрічки або картки для записування комп'ютерних програм; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; матеріали для ліплення; папір канцелярський; папір; папір з деревної маси; папір навощений; паперові банти; паперові стрічки; пензлі для художників; періодичні видання друкові (друковані); письмові інструменти; письмові блокноти; поштові марки; проспекти рекламні; ручки перові; фотогравюри; фотографії; сталеві літери; сталеві пера; фігурки, статуетки із пап'є-маше; форми для моделювальної глини (приладдя для художників); цифри друкарські; шаблони, що належать до 16 класу; штампи; печатки адресні 

Кл.35:

Імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; агентства комерційного інформування; керування справами артистів-виконавців; ділові довідки; ділове досліджування; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове оцінювання; ділове розвідування; демонстрування товарів; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; складання звітів про стан рахунків; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; експертування на ділову успішність; записування повідомин; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комерційне інформування; консультування щодо налагоджування справ; консультування фахове щодо підприємництва; машинописні роботи; написання рекламних текстів; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; множення документів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; економічне прогнозування; комплектування штату працівників; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги стенографістів; реклама поштою; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; аналізування собівартості; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.38:

Інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); абонентський телеграфний зв'язок; агентства телеграфного і телефонного інформування (агентства новин) (інформаційні агентства); наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; зв'язок (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання доступу до баз даних; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; послуги голосової пошти; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Кл.41:

Послуги щодо ігор на гроші; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; навчання в академіях; парки атракціонів; наймання (прокат) аудіоапаратури; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; видавання книжок (видавництва); видавання книжок із бібліотек; створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; викладання; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); виховування; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); гімнастичне навчання; забезпечування необхідним для гольфа; готування радіо- і телевізійних програм; послуги клубів здоров'я; мюзик-холи; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); забезпечування спортивним устаткованням; влаштовування спортивних змагань; послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); навчання, зокрема індивідуальне; наймання (прокат) звукозаписувачів; надавання моделей для художників; облаштовування дозвілля; послуги оркестрів; освіта; послуги перемісних бібліотек; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; публікування текстів, крім рекламних; готування радіопередач розважальних; розваги (дозвілля, забави); написання текстів, крім рекламних; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; створювання фільмів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування конкурсів краси; дублювання; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; дресирування тварин; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; планування зустрічей (дозвільних); наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; навчання релігійне (духовне); наймання (прокат) стадіонного обладдя; попереднє замовляння місць на видовища; навчання практичне; пансіони, школи-інтернати; розважання (послуги артистів); послуги спортивних таборів; кіностудії; каліграфічні послуги; караоке-послуги; знімання мікрофільмів; перекладання з мови і на мову жестів; послуги щодо музичного композиціювання; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; наймання (прокат) підводного споряддя; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; служба новин; професійне орієнтування (поради щодо освіти і навчання); послуги студій записування; послуги перекладачів; субтитрування; наймання (прокат) тенісних кортів; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги сценаристів; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; послуги щодо цифрового зображання 

Кл.45:

Послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги арбітрів; консультування щодо безпеки; влаштовування релігійних зборів; складання гороскопів; влаштовування зустрічей; пошуки зниклих людей; наймання (прокат) одягу; наймання (прокат) вечірнього одягу; наймання (прокат) вогнегасників; медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; розслідування особистого минулого; розшукові (детективні) агентства; реєстрування доменних імен (правничі послуги); забезпечування охорони авторських прав; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); консультування щодо інтелектуальної власності; особиста охорона; правниче досліджування; послуги щодо судового процесу; супроводжування