Заявка на знак № m201406439 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201406439: bertolo

m201406439

08.05.2014

Шухнін Антон Сергійович;
 (UA)

Кентій Віктор Анатолійович

 

Кл.35:

Реклама; агентства комерційного інфрмування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; допомога покупцям у виборі та придбанні непродовольчих товарів у магазинах роздрібної торгівлі; дослідження ринкове; економічне прогнозування; імпортно- експортні агентства; інтерактивне рекламування через компьютерну мережу; комерційна інформація і консультації для споживачів ( центри підтримки споживачів ); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; макетування реклами; маркетинг; наймання ( орендування ) місця на рекламу; наймання ( прокат) рекламних матеріалів; наймання рекламного часу на засобах інформуання; наймання ( прокат) торговельних автоматів; написання рекламних текстів; оновлювання , коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги з постачання для інших( закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з порівнювання цін; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання ( розміщування) афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування в одному місці , на користь іншим особам асортименту товарів ( крім транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві ( посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг -всі вищезазначені послуги, не пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 25 класу; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; бухгалтерський облік; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; експертування на ділову успішність; записування повідомин (канцелярські роботи); збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; інвойсування; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комплектування штату працівників; фахове консультування щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; обробляння текстів; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; складання звітів про стан рахунків; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Схожі торговельні марки