Свідоцтво на торговельну марку № 323256 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323256 (заявка m202027353): your beauty room
(111)
Номер свідоцтва
323256
(210)
Номер заявки
m202027353
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.12.2030
(220)
Дата подання заявки
23.12.2020
(441)
Дата публікації заявки
29.01.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники

Федюкіна Юлія Олегівна;
Мкрн ### Зарічний, ###, кв. ###, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50106 (UA)

(732)
Власники

Федюкіна Юлія Олегівна;
Мкрн ### Зарічний, ###, кв. ###, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50106 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Фурманова Наталія Валеріївна (№ 448);
А/с 2443, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027

(750)
Адреса для листування

Фурманова Наталія Валеріївна;
А/с 2443, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; маркетинг цільовий; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих та/або непродовольчих товарів, (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою електронних засобів, через вебсайти; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін.