Свідоцтво на торговельну марку № 323036 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323036 (заявка m202018616): runa; агенція іноземних мов
(111)
Номер свідоцтва
323036
(210)
Номер заявки
m202018616
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.09.2030
(220)
Дата подання заявки
09.09.2020
(441)
Дата публікації заявки
28.10.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; темно-червоний;

(731)
Заявники

Левицький Володимир Володимирович;
Вул. Богдана Хмельницького, ###, кв. ###, м. Івано-Франківськ, 76018 (UA)

(732)
Власники

Левицький Володимир Володимирович;
Вул. Богдана Хмельницького, ###, кв. ###, м. Івано-Франківськ, 76018 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Рогуля Ольга Петрівна;
А/с 27, м. Київ, 04114 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги академії (освіта); викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дубльований переклад; екзаменування у навчанні; забезпечування інформацією у сфері освіти; заочні курси; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; освітні послуги, що надаються школами; переклад мови жестів; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги з усного перекладу; послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних. 

Інші торговельні марки цього власника