Заявка на торговельну марку № 2001042426 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 2001042426: саме так; ст; ct; came tak
(210)
Номер заявки
2001042426
(220)
Дата подання заявки
23.04.2001
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

ГУЛІЙ ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ;
Вул. Маршала Жукова, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 02156 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ГУЛІЙ;
Вул. Маршала Жукова, 25/21, кв. 50, м. Київ, 156, 02156 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); ігрові карти; друкарські шрифти; друкарські кліше 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство 

Кл.41:

Освіта; виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів