Свідоцтво на торговельну марку № 333600 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 333600 (заявка m202115648): fenix laser
(111)
Номер свідоцтва
333600
(210)
Номер заявки
m202115648
(151)
Дата реєстрації знака
31.05.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.06.2031
(220)
Дата подання заявки
29.06.2021
(441)
Дата публікації заявки
28.08.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.05.2023, бюл. № 22/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; помаранчевий; червоний; жовтий;

(731)
Заявники

Анішкевич Олег Сергійович;
Мкрн Лазурний, ###, кв. ###, м. Покровськ, Донецька обл., 85302 (UA)

(732)
Власники

Анішкевич Олег Сергійович;
Мкрн Лазурний, ###, кв. ###, м. Покровськ, Донецька обл., 85302 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ястреб Максим Миколайович (№ 405);
Вул. Полковника Шутова, 9, оф. 412, м. Київ, 03113

(750)
Адреса для листування

Ястреб Максим Миколайович;
Вул. Полковника Шутова, 9, оф. 412, м. Київ, 03113 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.8:

Апарати лазерні для видаляння волосся, крім призначених на медичні потреби.