Свідоцтво на торговельну марку № 323088 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323088 (заявка m202021213): m; м; тенти плюс
(111)
Номер свідоцтва
323088
(210)
Номер заявки
m202021213
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.10.2030
(220)
Дата подання заявки
12.10.2020
(441)
Дата публікації заявки
23.10.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; чорний; білий; темно-синій; блакитний;

(731)
Заявники

Мусатенко Сергій Ілліч;
Вул. Перемоги, ###, с. Ладижинка, Уманський р-н, Черкаська обл., 20382 (UA)

(732)
Власники

Мусатенко Сергій Ілліч;
Вул. Перемоги, ###, с. Ладижинка, Уманський р-н, Черкаська обл., 20382 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Івченко Олег Андрійович;
А/с 9, вул. Метробудівська, 14/12,м. Київ, 03065

(750)
Адреса для листування

Івченко Олег Андрійович;
А/с 9, вул. Метробудівська, 14/12, м. Київ, 03065 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.22:

Брезент; укривала без певної форми на транспортні засоби; укривала для захисту від пилу.