Свідоцтво на знак № 72013 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 72013 (заявка 20041213415): українська на бруньках
(111)
Номер свідоцтва
72013
(210)
Номер заявки
20041213415
(151)
Дата реєстрації знака
15.02.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
13.01.2015
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
16.12.2014
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
16.12.2024
(220)
Дата подання заявки
16.12.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.02.2007, бюл. № 2/2007
(731)
Заявники

Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент;
Хаус Рехштайнер, П. О. Бокс 634/ Штедтле 31, LI-9490, Вадуц, Ліхтенштейн (LI)

(732)
Власники

Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент;
Хаус Рехштайнер, П. О. Бокс 634/ Штедтле 31, LI-9490, Вадуц, Ліхтенштейн (LI)

(740)
Довірена особа

Лебединець Віталій Олександрович;
Вул. Ванди Василевської, 7, ВАТ "Спектр", служба "ПромінвласХП", м. Київ, 03055

(750)
Адреса для листування

Лебединець В. О.;
А/с 53, м. Київ, 55, 03055 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу 

Кл.33:

Алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу 

Кл.35:

Вивчання ринку; демонстрування товарів; комерційні операції; імпортно-експортні операції; сприяння продажеві; сприяння продажеві (посередництво); реклама 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки