Свідоцтво на торговельну марку № 304966 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304966 (заявка m201928710): cleverbox
(111)
Номер свідоцтва
304966
(210)
Номер заявки
m201928710
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.10.2029
(220)
Дата подання заявки
22.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Берьозін Олександр Анатолійович;
Вул. Шолом-Алейхема, 7/20, кв. 158, м. Київ, 02156 (UA)

(732)
Власники

Берьозін Олександр Анатолійович;
Вул. Шолом-Алейхема, 7/20, кв. 158, м. Київ, 02156 (UA)

(740)
Довірена особа

Ардатьєв Анатолій Анрійович;
Вул. Водопійна, 25, кв. 146, м. Біла Церква, Київська обл., 09117

(750)
Адреса для листування

Ардатьєв Анатолій Анрійович;
Вул. Водопійна, 25, кв. 146, м. Біла Церква, Київська обл., 09117 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та промислового досліджування; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення 

Схожі торговельні марки