Свідоцтво на торговельну марку № 286621 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 286621 (заявка m201825953): mobres
(111)
Номер свідоцтва
286621
(210)
Номер заявки
m201825953
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.11.2028
(220)
Дата подання заявки
05.11.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2020, бюл. № 22/2020
(731)
Заявники

Драпайло Юліан Зіновійович;
Вул. Колонтаївська, ###, кв. ###, м. Одеса, 65091 (UA)

(732)
Власники

Драпайло Юліан Зіновійович;
Вул. Колонтаївська, ###, кв. ###, м. Одеса, 65091 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 286620 (заявка m201825952): mobres; mob res; mr
*286620 m201825952

Схожі торговельні марки

MOBIPRES
Свідоцтво торговельну марку № 139727 (заявка m201003158): za; az; boni mores
*139727 m201003158