Свідоцтво на торговельну марку № 333565 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 333565 (заявка m202114325): elmex on the go
(111)
Номер свідоцтва
333565
(210)
Номер заявки
m202114325
(151)
Дата реєстрації знака
31.05.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.06.2031
(220)
Дата подання заявки
14.06.2021
(441)
Дата публікації заявки
05.07.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.05.2023, бюл. № 22/2023
(731)
Заявники

ГАБА Інтернешнл Холдінг ГмбХ (GABA International Holding GmbH);
Грабетсматтвег, Тервіль, 4106, Швейцарія (Grabetsmattweg, Therwil, 4106, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

ГАБА Інтернешнл Холдінг ГмбХ (GABA International Holding GmbH);
Грабетсматтвег, Тервіль, 4106, Швейцарія (Grabetsmattweg, Therwil, 4106, Switzerland) (CH)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петошевіч Діна Анатоліївна;
А/с 147, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.3:

Нелікувальні зубні пасти 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 318159 (заявка m202011130): elmex; х; +
*318159 m202011130
Свідоцтво торговельну марку № 318160 (заявка m202011131): х; x; +
*318160 m202011131
Свідоцтво торговельну марку № 311173 (заявка m201930345): elmex
*311173 m201930345
Свідоцтво торговельну марку № 280477 (заявка m201817322): meridol
*280477 m201817322