Свідоцтво на торговельну марку № 225989 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 225989 (заявка m201504460): альянс незалежних готелів україни
(111)
Номер свідоцтва
225989
(210)
Номер заявки
m201504460
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.03.2025
(220)
Дата подання заявки
31.03.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2017, бюл. № 9/2017
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.43:

Агентства із забезпечування житлом (у готелях, пансіонатах); будинки для людей похилого віку; готелі; забезпечування устаткованням для наметового табору; замовляння місць в пансіонатах; мотелі; орендування приміщень для зустрічей; орендування тимчасового житла; пансіонати; пансіонати для тварин; послуги таборів вихідного дня (забезпечування тимчасовим житлом); прокат пересувних будівель; резервування місць в готелях; резервування тимчасового житла; туристичні бази 

Інші торговельні марки цього власника