Заявка на торговельну марку № m201206986 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201206986: eucerin; aquaporin; active; erfrischende lotion
(210)
Номер заявки
m201206986
(220)
Дата подання заявки
20.04.2012
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «АІТІ» (UA)

(740)
Довірена особа

Пікалова Алла Олегівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги з розміщування рекламних матеріалів; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на -); рекламний час на засобах інформування (наймання -); рекламні агентства; рекламні матеріали (наймання [прокат] -); рекламні матеріали (розповсюджування -); рекламні смуги (готування -); рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; манекенники (послуги -) для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; артисти-виконавці (керування справами -); аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; виставки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готелі (керування справами в -); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; зв'язки з громадськістю (послуги шодо -); зразки (розповсюджування -); керування (допомога у комерційному або промисловому -); керування (дорадча допомога в діловому -); керування (комерційне -) ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; керування справами (консультування шодо -); керування справами (поради шодо налагоджування і -); комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комп'ютерні бази даних (упорядковування [систематизування] інформації-); консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; обробляння текстів; огляд преси (послуги щодо-); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляннявітрин; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; послуги з порівнювання цін; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам] 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки