Свідоцтво на торговельну марку № 232004 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 232004 (заявка m201602979): бионормалин
(111)
Номер свідоцтва
232004
(210)
Номер заявки
m201602979
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.02.2026
(220)
Дата подання заявки
17.02.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2017, бюл. № 18/2017
(731)
Заявники

Авакян Карен Гагікович;
Вул. Камська, 1, кв. 149, м. Харків, 61064 (UA)

(732)
Власники

Авакян Карен Гагікович;
Вул. Камська, 1, кв. 149, м. Харків, 61064 (UA)

(740)
Довірена особа

Афанасьєв Валерій Ігорович;
Вул. Лермонтовська, 20, кв. 62, м. Харків, 61024

(750)
Адреса для листування

Афанасьєв Валерій Ігорович;
Вул. Чернишевська, 28 А, кв. 1, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 134929 (заявка m201014520): бионорма
*134929 m201014520