Свідоцтво на торговельну марку № 292604 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292604 (заявка m201905273): діорен
(111)
Номер свідоцтва
292604
(210)
Номер заявки
m201905273
(151)
Дата реєстрації знака
24.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.03.2029
(220)
Дата подання заявки
06.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.02.2021, бюл. № 8/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

ПАТ «НВЦ «БХФЗ», Здаревська Ю. М.;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки