Свідоцтво на торговельну марку № 337299 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337299 (заявка m202012848): vodomet
(111)
Номер свідоцтва
337299
(210)
Номер заявки
m202012848
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.07.2030
(220)
Дата подання заявки
02.07.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(731)
Заявники

Лупиренко Олег Георгійович;
Вул. Чернишевська, ###, кв. ###, м. Харків, 61002 (UA)

(732)
Власники

Лупиренко Олег Георгійович;
Вул. Чернишевська, ###, кв. ###, м. Харків, 61002 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Крахмальова Тетяна Ігорівна;
А/с 3120, м. Харків, 61072 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; аукціонний продаж; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги - всі вищезазначені послуги, не пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 11 класу; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; адміністративні послуги з релокації підприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; психологічне тестування для відбирання персоналу; реєстрування письмових повідомлень та даних; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 302250 (заявка m202024777): roho
*302250 m202024777
Свідоцтво торговельну марку № 321999 (заявка m202017815): europroduct
*321999 m202017815
Свідоцтво торговельну марку № 317658 (заявка m202017651): ep; ер
*317658 m202017651
Свідоцтво торговельну марку № 317522 (заявка m202009184): koer
*317522 m202009184
Свідоцтво торговельну марку № 279044 (заявка m201930856): yorsh
*279044 m201930856
Свідоцтво торговельну марку № 317399 (заявка m201930858): йорш
*317399 m201930858
Свідоцтво торговельну марку № 304668 (заявка m201928267): intelli
*304668 m201928267
Свідоцтво торговельну марку № 62517 (заявка 20041111703): o & l; ol; sanitary; o&l
*62517 20041111703
Свідоцтво торговельну марку № 177761 (заявка m201221883): latres
*177761 m201221883
Свідоцтво торговельну марку № 182675 (заявка m201310211): zerix
*182675 m201310211
Свідоцтво торговельну марку № 262382 (заявка m201722456): koer
*262382 m201722456
Свідоцтво торговельну марку № 293659 (заявка m201908876): koer
*293659 m201908876
Свідоцтво торговельну марку № 109335 (заявка m200800461): ck; ск
*109335 m200800461
Свідоцтво торговельну марку № 291275 (заявка m201902435): nolf
*291275 m201902435
Свідоцтво торговельну марку № 261251 (заявка m201717680): europroduct
*261251 m201717680
Свідоцтво торговельну марку № 189365 (заявка m201310761): champion
*189365 m201310761
Свідоцтво торговельну марку № 102572 (заявка m200718480): smes
*102572 m200718480
Свідоцтво торговельну марку № 288576 (заявка m201900270): plamix
*288576 m201900270
Свідоцтво торговельну марку № 202278 (заявка m201404824): storm shower
*202278 m201404824
Свідоцтво торговельну марку № 237420 (заявка m201609005): bitherm
*237420 m201609005
Свідоцтво торговельну марку № 288720 (заявка m201901799): aksa
*288720 m201901799
Свідоцтво торговельну марку № 299262 (заявка m201900906): mozzer; moz zer
*299262 m201900906
Свідоцтво торговельну марку № 289580 (заявка m201902553): атех; atex
*289580 m201902553
Свідоцтво торговельну марку № 237419 (заявка m201609000): g-ferro
*237419 m201609000
Свідоцтво торговельну марку № 256487 (заявка m201701562): armata
*256487 m201701562
Свідоцтво торговельну марку № 264558 (заявка m201717943): danke
*264558 m201717943
Свідоцтво торговельну марку № 184334 (заявка m201313601): koer
*184334 m201313601
Свідоцтво торговельну марку № 257224 (заявка m201705908): mixxus
*257224 m201705908

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 324443 (заявка m202017750): vodonet
*324443 m202017750
Свідоцтво торговельну марку № 292853 (заявка m202013935): vodomat; vodo mat
*292853 m202013935
Свідоцтво торговельну марку № 330371 (заявка m202109877): vodo polis
*330371 m202109877
Свідоцтво торговельну марку № 282470 (заявка m201929847): vodo rod
*282470 m201929847