Свідоцтво на знак № 83784 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 83784 (заявка m200607702): кто владеет миром?; хто володіє світом?
(111)
Номер свідоцтва
83784
(210)
Номер заявки
m200607702
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
18.05.2016
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
29.05.2016
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
29.05.2026
(220)
Дата подання заявки
29.05.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2007, бюл. № 17/2007
(731)
Заявники

Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент;
Хаус Рехштайнер, П.О. Бокс 634/Штедтле 31, LI-9490, Вадуц, Ліхтенштейн (LI)

(732)
Власники

Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент;
Хаус Рехштайнер, П.О. Бокс 634/Штедтле 31, LI-9490, Вадуц, Ліхтенштейн (LI)

(740)
Довірена особа

ТОВ «КРИЛОВА І ПАРТНЕРИ»;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, офіс 1, м. Київ, 54, 01054

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Крилова і партнери»;
Вул. Дмитрівська, буд. 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054, Україна (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу 

Кл.33:

Алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу 

Кл.35:

Вивчання ринку; демонстрування товарів; комерційні операції; імпортно-експортні операції; сприяння продажеві; сприяння продажеві (посередництво); реклама 

Інші торговельні марки цього власника