Свідоцтво на торговельну марку № 337476 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337476 (заявка m202123116): free smile; in smile we trust; by dr skorobogach
(111)
Номер свідоцтва
337476
(210)
Номер заявки
m202123116
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.09.2031
(220)
Дата подання заявки
24.09.2021
(441)
Дата публікації заявки
08.10.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(731)
Заявники

Скоробогач Валерія Сергіївна;
Вул. Голосіївська, ###, кв. ###, м. Київ, 03039 (UA)

(732)
Власники

Скоробогач Валерія Сергіївна;
Вул. Голосіївська, ###, кв. ###, м. Київ, 03039 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Хозяїнов Володимир Валерійович;
А/с 3304, м. Дніпро, 49069 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; медична допомога; послуги лікарень; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; стоматологічні послуги. 

Схожі торговельні марки