Свідоцтво на знак № 165044 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 165044 (заявка m201120435): міраксол
(111)
Номер свідоцтва
165044
(210)
Номер заявки
m201120435
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2012
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
21.12.2021
(220)
Дата подання заявки
21.12.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2012, бюл. № 24/2012
(731)
Заявники

Закрите акціонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод";
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(750)
Адреса для листування

ЗАТ НВЦ «БХФЗ», Генеральний директор Безпалько Л. В.;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людини 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 202779 (заявка m201403536): міракс
*202779 m201403536
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 170953 (заявка m201115427): раксол
*170953 m201115427
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 9693 (заявка 93115518): міракл
*9693 93115518