Свідоцтво на знак № 116166

губенко

116166

25.12.2009

29.12.2017

08.05.2018

08.05.2028

m200809296

08.05.2008

25.12.2009, бюл. № 24/2009

Губенко Володимир Олександрович;
Вул. Тарасівська, 3, кв. 31, м. Київ, 01033 (UA)

Губенко Володимир Олександрович;
Вул. Тарасівська, 3, кв. 31, м. Київ, 01033 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; ділові довідки; ділове досліджування; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове оцінювання; ділове розвідування; демонстрування товарів; множення документів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; складання звітів про стан рахунків; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; експертування на ділову успішність; записування повідомин; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування щодо налагоджування справ; консультування фахове щодо підприємництва; оцінювання лісу (дерева) на пні; машинописні роботи; написання рекламних текстів; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; економічне прогнозування; комплектування штату працівників; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; пошук спонсорів; перевіряння рахунків (аудит); послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги стенографістів; реклама поштою; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; наймання (орендування) місця на рекламу; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги арбітрів; оглядання багажу для цілей безпеки; консультування щодо безпеки; відмикання секретних замків; влаштовування релігійних зборів; складання гороскопів; влаштовування зустрічей; пошуки зниклих людей; послуги крематоріїв; нічна охорона; наймання (прокат) одягу; наймання (прокат) вечірнього одягу; наглядання за дітьми; охорона цивільна; послуги пожежників; похорони; похоронні контори; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; наймання (прокат) вогнегасників; медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наглядання за житлом за відсутності мешканців; наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; опікування домашніми тваринами; розслідування особистого минулого; повертання втрачених речей; розшукові (детективні) агентства; стеження за охоронною сигналізацією; реєстрування доменних імен (правничі послуги); забезпечування охорони авторських прав; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); особиста охорона; правниче досліджування; послуги щодо судового процесу; супроводжування; послуги щодо усиновлювання; шлюбні агентства 

Інші торговельні марки цього власника