Свідоцтво на знак № 40937

brandspoint

40937

15.06.2004

01.07.2012

2002075390

01.07.2002

15.06.2004, бюл. № 6/2004

Перція Валентин Матвійович;
Вул. Ф. Пушиної, 8, кв. 233, м. Київ, 115, 03115 (UA)

Черепов Леонід Володимирович

Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, 17, оф. 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

 

Кл.16:

Вивіски паперові або картонні; торбинки, пакети і мішки паперові, целофанові або пластмасові для пакування, що належать до 16 класу; опаковання паперове або картонне; коробки картонні або паперові; друкована продукція; альбоми; бланки; брошури; буклети; відривні календарі; видання друковані; візитки; газети; графічні друковані роботи; графічні зображення; друкарська продукція; довідники; журнали; інформаційні бюлетні; календарі; календарі-довідники; картинки; каталоги; картки; книги; малюнки; малюнки перевідні; обгортки; підставки паперові; плакати; плани; поштові листівки; прапорці паперові; проспекти рекламні; об'яви; печатки; штампи; фотогравюри; фотографії; реєстри; формуляри; наклейки, етикетки, ярлики, що належать до 16 класу 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування,; аукціонний продаж,; вивчання ринку,; демонстрування товарів,; ділове досліджування,; ділове інформування, ділове оцінювання та розвідування,; ділові довідки,; збирання інформації до комп'ютерних баз даних,; надавання консультаційних та маркетингових послуг,; наймання (прокат) рекламних матеріалів,; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів,; оформляння вітрин,; публікування рекламних текстів,; розповсюджування рекламних матеріалів,; розповсюджування зразків,; рекламування,; рекламування через комп'ютерну мережу,; сприяння продажеві (посередництво),; упорядковування та систематизування інформації комп'ютерних баз даних,; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших); розміщування в Інтернеті на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу, в тому числі: вивчання технічних проектів,; дизайн в оформлянні інтер'єру,; дизайн пакування (послуги),; дизайн промисловий,; Web-дизайн,; дизайнерські послуги,; забезпечування охорони авторських прав,; консультування щодо інтелектуальної власності,; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю,; комп'ютерне програмування,; комп'ютерне системне аналізування,; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання),; образотворче оформляння,; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших,; пошуки і розробляння нових товарів, зокрема послуги щодо розробляння нових знаків для товарів і послуг, торговельних (торгових) марок; розміщування комп'ютерних веб-сайтів,; стилізований промисловий дизайн 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки