Свідоцтво на знак № 165804 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 165804 (заявка m201203290): луч профи
(111)
Номер свідоцтва
165804
(210)
Номер заявки
m201203290
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2013
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
28.02.2022
(220)
Дата подання заявки
29.02.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2013, бюл. № 1/2013
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИС-ТРЕЙД»;
Вул. Механізаторська, 4, корп. А, м. Харків, 61054 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИС-ТРЕЙД»;
Вул. Механізаторська, 4, корп. А, м. Харків, 61054 (UA)

(740)
Довірена особа

Серюгіна Алла Сергіївна;
Вул. Павлика Морозова, 2, кв. 12, м. Харків, 61108

(750)
Адреса для листування

Серюгіна А. С.;
А/с 2095, м. Харків, 61108 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; акумулятори електричні; акумулятори електричні до транспортних засобів; альтиметри; амперметри; анемометри; антени; аудіовізуальні навчальні засоби; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блоки порівнювання; блокноти-комп'ютери; виводи (електричні); видання електронні завантажні; вимірювальні давачі; вимірювальні прилади електричні; високочастотна апаратура; відгалужувальні коробки електричні; відеоекрани; відеокасети; відеотелефони; відповідачі телефонні; волоконні оптичні жильники (кабелі); вольтметри; вольтододавальні пристрої; газоаналізатори; газометри (вимірювальні інструменти); гідролокатори; далеміри; денсиметри; денситометри; детектори; детектори диму; диктофони; диски магнітні; диски оптичні; дисководи до комп'ютерів; дисководи з дискомінялами (пристроями, що автоматично міняють диски) до комп'ютерів; дистанційні переривники; діагностичні апарати нелікарські (немедичні); дозиметри; дозувальні пристрої; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електронні етикетки до товарів; електронні кишенькові перекладачі; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; ергометри; апарати електричні для дистанційного запалювання; записники електронні; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписові диски; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; звукозаписувальна апаратура; звукопередавальні апарати; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; з'єднувачі лінійні електричні; зчитувачі знаків оптичні; зчитувачі штрихових кодів; інвертори електричні; індикатори електричні; кабелепроводи (жильникопроводи) електричні; кабелі (жильники) електричні; кабелі (жильники) коаксіальні; кодові магнітні картки; кодувальники магнітні; комп'ютери; комп'ютери малі переносні (дорожні); комп'ютери портативні; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); комутаційні електричні апарати; лазери, крім лікарських (медичних); лічильні диски; лічильно-аналітичні машини; магнітні носії інформації; металодетектори промислові або військові; метеорологічні інструменти та прилади; мишки комп'ютерні (обладдя для обробляння інформації); мікропроцесори; модеми; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); озонатори; омметри; оптичні волокна (світловоди); оптичні носії інформації; перетворювачі електричні; пожежні сигналізатори; покажчики електровтрат; покажчики рівня води; посилювачі; принтери до комп'ютерів; провідники електричні; проводи електричні; проводи телефонні; проводка електрична; програми комп'ютерних ігор; програмний статок комп'ютерів (записаний); протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; протикрадіжні попереджальні пристрої; процесори (головні процесові блоки); реле електричні; рентгенівські апарати, крім лікарських (медичних); розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; сонячні батареї; схеми зінтегровані (інтегральні) безкорпусні 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; консультування фахове щодо підприємництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво) 

Інші торговельні марки цього власника