Свідоцтво на знак № 165804 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 165804 (заявка m201203290): луч профи

165804

m201203290

10.01.2013

28.02.2022

29.02.2012

10.01.2013, бюл. № 1/2013

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИС-ТРЕЙД»;
Вул. Механізаторська, 4, корп. А, м. Харків, 61054 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИС-ТРЕЙД»;
Вул. Механізаторська, 4, корп. А, м. Харків, 61054 (UA)

Серюгіна Алла Сергіївна;
Вул. Павлика Морозова, 2, кв. 12, м. Харків, 61108

Серюгіна А. С.;
А/с 2095, м. Харків, 61108 (UA)

 

Кл.9:

Автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; акумулятори електричні; акумулятори електричні до транспортних засобів; альтиметри; амперметри; анемометри; антени; аудіовізуальні навчальні засоби; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блоки порівнювання; блокноти-комп'ютери; виводи (електричні); видання електронні завантажні; вимірювальні давачі; вимірювальні прилади електричні; високочастотна апаратура; відгалужувальні коробки електричні; відеоекрани; відеокасети; відеотелефони; відповідачі телефонні; волоконні оптичні жильники (кабелі); вольтметри; вольтододавальні пристрої; газоаналізатори; газометри (вимірювальні інструменти); гідролокатори; далеміри; денсиметри; денситометри; детектори; детектори диму; диктофони; диски магнітні; диски оптичні; дисководи до комп'ютерів; дисководи з дискомінялами (пристроями, що автоматично міняють диски) до комп'ютерів; дистанційні переривники; діагностичні апарати нелікарські (немедичні); дозиметри; дозувальні пристрої; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електронні етикетки до товарів; електронні кишенькові перекладачі; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; ергометри; апарати електричні для дистанційного запалювання; записники електронні; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписові диски; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; звукозаписувальна апаратура; звукопередавальні апарати; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; з'єднувачі лінійні електричні; зчитувачі знаків оптичні; зчитувачі штрихових кодів; інвертори електричні; індикатори електричні; кабелепроводи (жильникопроводи) електричні; кабелі (жильники) електричні; кабелі (жильники) коаксіальні; кодові магнітні картки; кодувальники магнітні; комп'ютери; комп'ютери малі переносні (дорожні); комп'ютери портативні; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); комутаційні електричні апарати; лазери, крім лікарських (медичних); лічильні диски; лічильно-аналітичні машини; магнітні носії інформації; металодетектори промислові або військові; метеорологічні інструменти та прилади; мишки комп'ютерні (обладдя для обробляння інформації); мікропроцесори; модеми; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); озонатори; омметри; оптичні волокна (світловоди); оптичні носії інформації; перетворювачі електричні; пожежні сигналізатори; покажчики електровтрат; покажчики рівня води; посилювачі; принтери до комп'ютерів; провідники електричні; проводи електричні; проводи телефонні; проводка електрична; програми комп'ютерних ігор; програмний статок комп'ютерів (записаний); протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; протикрадіжні попереджальні пристрої; процесори (головні процесові блоки); реле електричні; рентгенівські апарати, крім лікарських (медичних); розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; сонячні батареї; схеми зінтегровані (інтегральні) безкорпусні 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; консультування фахове щодо підприємництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво)