Свідоцтво на знак № 192743 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 192743 (заявка m201301951): луч
(111)
Номер свідоцтва
192743
(210)
Номер заявки
m201301951
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
08.02.2023
(220)
Дата подання заявки
08.02.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2014, бюл. № 21/2014
(731)
Заявники

Черепанов Дмитро Олександрович;
Вул. Коломенська, 27, кв. 12, м. Харків, 61166 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИС-ТРЕЙД";
Вул. Василя Стуса, буд. 4, м. Харків, 61054 (UA)

(740)
Довірена особа

Лерантович Еліна Томашівна;
Вул. Танкопія, буд. 17-А, кв. 9, м. Харків, 61091

(750)
Адреса для листування

Лерантович Е.Т.;
Вул. Танкопія, буд. 17-А, кв. 9, м. Харків, 61091 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Електричні зварювальні агрегати; електродугові зварювальні апарати; зварювальні апарати газові; електродугові різальні апарати; різаки газові; машини для газового різання та приладдя, що належить до 7 класу, до них; змінні запасні частини (деталі машин) для вищезазначених агрегатів,; апаратів та машин,; в тому числі: електроди для зварювальних машин,; сопла,; тримачі електродів та сопел,; завіхрювачі,; захисні ковпаки,; різальні інструменти (деталі машин),; тримачі різальних інструментів до верстатів та машин; змінні запасні частини до зварювальної газо-плазмової техніки; плазморіжуче обладнання; плазмотрони та приладдя, що належить до 7 класу, до них; генератори струму; електрогенератори; пристрої, що належать до 7 класу, для подавання дроту; торговельні автомати; бензонасоси (помпи) до станцій технічного обслуговування; керувальна апаратура вантажопідіймачів, ліфтів; пристрої для гальванопластики; гальванувальні апарати; електричні апарати для запаювання пластмасового опаковання; зварювальні (паяльні) апарати електричні; зварювальні електроди; паливні насоси (помпи) для станцій технічного обслуговування; паливні насоси (помпи) саморегулівні; паяльники електричні; паяльні лампи 

Кл.11:

Устатковання для нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання (кондиціювання), водопостачання та на санітарно-технічні потреби; автоклави (скороварки) електричні; акваріумні нагрівачі; акваріумні цідильні (фільтрувальні) апарати; акумулятори пари; акумулятори тепла; арматура металева до печей; ацетиленові генератори; устатковання для хлорування води басейнів для плавання; біде; ванни; личковання ванн; нагрівачі для ванн; фітинги (обладунки) до ванн; фітинги (обладунки) до гарячих повітряних ванн; устатковання санітарно-технічне для ванн; ванни на мінеральну воду (посудини); ванни сидячі; вафельниці електричні; вентилі (крани); вентилі (крани) до трубопроводів; вентилятори (кондиціювання повітря); вентилятори (частини кондиціювального устатковання); вентилятори електричні особисті; вентиляційне (кондиціювальне) устатковання до транспортних засобів; вентиляційні (кондиціювальні) апарати; випалювальні печі; опори до випалювальних печей; випарники; витягові ковпаки; витягові ковпаки, шафи лабораторні; витягові шафи; витяжники харчові кухонні; вмістища холодильні; стерилізатори для води; фільтри (цідила) для питної води; вмістища на воду під тиском; водовирувальні апарати; водогінне устатковання; водогрійні апарати; водозабиральне устатковання; водом'якшівні апарати і устатковання; водонагрівачі; водоочищальне устатковання; водоочищальні апарати і машини; водорозподільче устатковання; водоспускне устатковання до туалетів (водоспуски); водоспускальні бачки (до туалетів); водоцідильні (водофільтрувальні) апарати; регулівні пристрої до водяного або газового устатковання та трубопроводів; запобіжні пристрої до водяних або газових апаратів та трубопроводів; сушарки для волосся; регулівні та запобіжні пристрої до газового устатковання; газові запальники; газові котли; газогенератори (устатковання); газоконденсатори, крім деталей машин; газоочисники (скрубери) (частини газового устатковання); газоочищальне устатковання; регулівні і запобіжні пристрої до газопроводів; апарати гарячого повітря; гідранти; нагрівачі годувальних пляшок електричні; горна; грілки; грілки (металеві); грілки для ніг електричні або неелектричні; грілки постільні; приладдя для готування грінок (тостери); грубки; вмістини розподільні дезінфектантів для туалетів; дезінфікувальні апарати; дезодорувальні апарати, крім особистих; дека; декоративні фонтани; димоходи; дистилятори (перегінні куби); дистиляційні апарати; дистиляційні колони; душі; душові кабіни; електричне устатковання для виробництва йогурту, кефіру; електронагрівні килими; електронагрівні подушки, крім лікарських (медичних); елементи нагрівальні; жарильні; жарильні для кави; жарильні пристрої; жарильні пристрої (решітки) (кухонні); жарильні рожни; жарові труби опалювальних котлів; живильники до опалювальних котлів; завантажувальне устатковання до печей; занурні нагрівачі; запальники; затулки димоходів; зволожувачі радіаторів центрального опалювання; змійовики (частини дистилювального, нагрівального і холодильного устатковання); змішувальні крани водогінні; апарати для зневоджування харчових органічних матеріалів; знесолювальне устатковання для морської води; пристрої автоматичні для транспортування золи; зольники до печей; зрошувальне устатковання автоматичне; апарати для іонування повітря; перколятори для кави електричні; пристрої для пряження (жарення) кави; фільтри (цідила) для кави електричні; кавоварки електричні (апарати); каганці; кагли (регулятори тяги) (опалювання); опалювальні апарати (калорифери); камери холодильні; канальні печі; кишенькові грілки; кімнати чисті (санітарне устатковання); клапани для регулювання рівня в умістищах; клапани повітряні до парового опалювального устатковання; клапани термостатичні (частини теплового устатковання); нагрівальні пристрої для клею; ковдри електричні нелікарські (немедичні); колосники (колосникові решітки) до печей; коминки хатні; кондиціонери; кондиціонери до транспортних засобів; сушарки для кормів; краплерозсіювачі (зрошувальні обладунки); кузні перемісні; куховарське начиння електричне; кухонні нагрівачі; кухонні печі; кухонні плити; камені з вулканічної лави до жарильних сіток чи мангалів; машини і апарати, що виробляють лід; льодовники (шафи); мангали; мікрохвильові печі кухонні; холодильні апарати для молока; морозильні; муфти для ніг електронагрівні; нагрівальні пластини; нагрівачі до прасок; нагрівачі повітря; нагрівачі шибок транспортних засобів; холодильні апарати для напоїв; насадки на крани протибризкові; нитки електронагрівачів (нитки розжарювальні електричні); пальники для нищення бактерій; обертальні пристрої для жарильних рожнів; обігрівальні плити; обігрівачі (опалювальні апарати); обкурювальні апарати, крім лікарських (медичних); одноразові стерилізувальні сумки; апарати для очищання олій; опалювальне устатковання; опалювальне устатковання (водяне); опалювальне устатковання до транспортних засобів; опалювальні апарати електричні; опалювальні апарати на твердому, рідкому і газовому паливі; опалювальні котли; труби опалювальних котлів; очищальне устатковання для стічної води; паливоощадники; пальники (форсунки); пристрої з парою сухою для обличчя (сауна); парові котли, крім деталей машин; парогенератори, крім деталей машин; пастеризатори; прокладки до водогінних кранів; печі; охолоджувачі (охолоджувальні баки) для печей; фасонне футеровання до печей; шамотове футеровання до печей; печі зубничі (стоматологічні); печі, крім лабораторних; пісуари (санітарно-технічне обладдя); апарати для дезодорування повітря; апарати і машини для очищання повітря; устатковання для кондиціювання повітря; устатковання для охолоджування повітря; устатковання для проціджування (фільтрування) повітря; устатковання для стерилізування повітря; устатковання для сушіння повітря; поливальні машини сільськогосподарські; полімеризаційне устатковання; сушарки електричні для пралень; пральні казани (котли); протиобмерзники до транспортних засобів; радіатори (обігрівальні); накривки до радіаторів; радіатори електричні; раковини (водогінні); рафінувальні дистиляційні колони; реактори ядерні; регенератори тепла; регулівні і запобіжні пристрої до водогінного устатковання; рефрижератори; розширні посудини до устатковання центрального опалювання; санітарно-технічні апарати; устатковання до саун; сідала туалетні (предмети для сидіння); скороварки електричні; апарати для смагнення; смажильниці електричні; сміттєспалювачі; жарильні для солоду; сонячні колектори (нагрівання); сонячні печі; стерилізатори; нагрівачі для страв; сушарки; сушарки (десикатори); сушильні апарати; сушильні печі; апарати для сушіння рук в умивальнях; теплові насоси (помпи); теплообмінники, крім деталей машин; тертьові запальники до газу; топки; труби, трубопроводи для санітарно-технічних систем; туалети (водоспускові); унітази до туалетів; туалети перемісні; перемісні кабіни для турецьких лазень; сушарки для тютюну; холодильне устатковання для тютюну; умивальники; устатковання для обробляння ядерного палива і сповільнювачів ядерних реакцій; фільтри (цідила) (деталі побутового або промислового устатковання); фільтри (цідила) для кондиціювання повітря; фонтани; сушарки для фруктів; тостери для хліба; хлібопекарські печі; холодильне устатковання для води; холодильне устатковання для рідин; холодильні машини; холодильники; холодильні апарати; холодильні шафи; холодильні пристрої; хроматографи на промислові потреби; радіатори центрального опалювання; чайники електричні 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки