Свідоцтво на торговельну марку № 84677 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 84677 (заявка m200602196): приватна виконавча служба
(111)
Номер свідоцтва
84677
(210)
Номер заявки
m200602196
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
18.02.2016
(151)
Дата реєстрації знака
26.11.2007
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.02.2016
(220)
Дата подання заявки
17.02.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.11.2007, бюл. № 19/2007
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Чуковецький Євген Володимирович;
Пров. Івана Жуковського, 3, корпус 1, кв. 18, м. Київ, 127, 03127

(750)
Адреса для листування

Чуковецький Євген Володимирович;
Пров. Івана Жуковського, 3, корпус 1, кв. 18, м. Київ, 127, 03127 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі менеджмент в сфері бізнесу 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу 

Схожі торговельні марки