Заявка на торговельну марку № m200610407 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200610407: приватна виконавча служба
(210)
Номер заявки
m200610407
(220)
Дата подання заявки
17.07.2006
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

будь-яким кольором;

(731)
Заявники
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхові послуги, такі як послуги страхових агентів, послуги, що їх надають страховим агентам і страхувальникам та послуги щодо підписування страхових угод; фінансова діяльність,кредитно-грошові операції,зокрема послуги кредитних установ відмінних від банків,таких як кооперативні кредитні об'єднання,приватні фінансові компанії,кредитори,послуги посередників щодо справ з цінними паперами і майном,послуги,пов'язані з грошовими справами,що їх виконують довірені особи; операції з нерухомістю, послуги адміністраторів нерухомого майна, тобто послуги щодо наймання (орендування), оцінювання та оплачування нерухомого майна. 

Кл.42:

Правничі послуги. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 213006 (заявка m201505257): marshal; перша приватна виконавча служба; первая частная исполнительная служба
*213006 m201505257
Свідоцтво торговельну марку № 84677 (заявка m200602196): приватна виконавча служба
*84677 m200602196