Свідоцтво на знак № 127297 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 127297 (заявка m200815709): судовий наказ
(111)
Номер свідоцтва
127297
(210)
Номер заявки
m200815709
(151)
Дата реєстрації знака
25.08.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
13.07.2018
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
18.08.2018
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
18.08.2028
(220)
Дата подання заявки
18.08.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.08.2010, бюл. № 16/2010
(731)
Заявники

Громадська організація Центр соціально-політичних технологій;
Вул. Горького, 7 В, м. Київ, 03012 (UA)

(732)
Власники

Громадська організація Центр соціально-політичних технологій;
Вул. Горького, 7 В, м. Київ, 03012 (UA)

(740)
Довірена особа

Арделян Юлія Василівна;
Вул. Фрунзе, 16, м. Світловодськ, Кіровоградська обл.

(750)
Адреса для листування

Громадська організація Центр соціально-політичних технологій;
Вул. Тополева, 6, кв. 63, м. Київ, 03049 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські та побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладнання (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі вищезазначені послуги, крім послуг, що надаються в галузі юриспруденції або зв'язані з ними 

Кл.38:

Зв'язок 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі вищезазначені послуги, крім послуг, що надаються в галузі юриспруденції або зв'язані з ними 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку 

Кл.45:

Персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; послуги щодо охорони майна та людей 

Інші торговельні марки цього власника