Свідоцтво на знак № 112261 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 112261 (заявка m200815711): судова практика
(111)
Номер свідоцтва
112261
(210)
Номер заявки
m200815711
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
18.08.2008
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2009
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
18.08.2018
(220)
Дата подання заявки
18.08.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2009, бюл. № 17/2009
(731)
Заявники

Громадська організація Центр соціально-політичних технологій;
Вул. Горького, 7 В, м. Київ, 03012 (UA)

(732)
Власники

Громадська організація Центр соціально-політичних технологій;
Вул. Горького, 7 В, м. Київ, 03012 (UA)

(750)
Адреса для листування

Громадська організація Центр соціально-політичних технологій;
Вул. Тополева, 6, кв. 63, м. Київ, 03049 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські та побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше 

Кл.38:

Зв'язок 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки