Заявка на знак № m200800227 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200800227: європорт; торговельний центр
(210)
Номер заявки
m200800227
(220)
Дата подання заявки
09.01.2008
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій; сірий; білий;

(731)
Заявники

Нечитайло Святослав Ігорович (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудиторські послуги; аудіо, відео і фотореклама; аукціонний продаж; влаштовування і проведення виставок або ярмарок на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; влаштовування і проведення різноманітних рекламних акцій і рекламних компаній, опитувань, рекламних шоу і презентацій; вивчання ринку; демонстрування товарів; ділова експертиза; ділове оцінювання; ділове розвідування; досліджування ділове; досліджування ринкове; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; ділове інформування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів, в тому числі продовольчих товарів і напоїв, товарів для дому та офісу, будівельних матеріалів, предметів інтер'єру та екстер'єру, меблів, художніх та сувенірних виробів, посуду; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; імпорт-експорт різноманітних товарів, в тому числі продовольчих товарів і напоїв, товарів для дому та офісу, будівельних матеріалів, предметів інтер'єру та екстер'єру, меблів, художніх та сувенірних виробів, посуду; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; консультування і поради щодо налагодження і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; консультування щодо бухгалтерського обліку; консультування щодо штату працівників; комплектування штату працівників; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; надання допомоги в керуванні бізнес-проектами; написання рекламних текстів; оформляння вітрин; перенаймання приміщень; перевіряння рахунків (аудит); послуги щодо бізнес-планування; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; професійне консультування і поради щодо керування роботою торгівельних підприємств; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюдження рекламних матеріалів; розповсюдження зразків; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів,; в тому числі продовольчих товарів і напоїв,; товарів для дому та офісу,; будівельних матеріалів,; предметів інтер'єру та екстер'єру,; меблів,; художніх та сувенірних виробів,; посуду,; що дозволяє покупцям оглядати,; замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві [посередництво]; статистичне інформування; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах [для інших] 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; брокерські операції пов'язані з іпотеками; випускання фінансових векселів; випускання цінних паперів; взаємні безготівкові розрахунки; вкладання коштів; доброчинство фінансове; довгострокове наймання [лізингування, орендування] нерухомого майна і земельних ділянок; експертування податкове; експертна оцінка об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та земельних ділянок; житлове інвестування; житлове керування; житлові контори; збирання наймової плати; залучення іноземних інвестицій; зберігання цінностей; зберігання цінних паперів; інформування і консультування фінансове; інформування страхове; інвестиційна діяльність; інвестиційне та проектне фінансування; керування фінансове; керування нерухомим майном; клірингові послуги; кредити під заставу; консультування щодо страхування; консультування у галузі нерухомості; митне посередництво; надання кредитів; надавання позики фінансової; надавання посередницьких послуг щодо купівлі або продажу об'єктів нерухомості; наймання [орендування] житла, квартир, приміщень, торгівельних площ, офісів, контор, будівель, земельних ділянок; оцінювання нерухомого майна; оцінювання фінансове [страхування, банківські операції, нерухоме майно]; операції з векселями; послуги щодо капіталовкладень; позичання під заставу; послуги у поручництві; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); послуги фахівців у страхуванні; посередництво у забезпеченні житлом; посередництво у найманні нерухомого майна і земельних ділянок; посередницькі послуги щодо цінних паперів; посередництво [забезпечування агентами-посередниками]; посередництво біржове; сприяння продажеві нерухомого майна; створювання взаємних фондів; страхове посередництво; фінансування; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове оцінювання матеріальних збитків 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устаткування; асфальтування; брукування доріг; будівельні і будівельно-монтажні роботи; будівельне наглядання; будування ярмаркових рундуків і крамниць; будування і реконструкція об'єктів житлово-цивільного і виробничого призначення; будування офісних, житлових, торгівельних та спортивно-розважальних комплексів; будівельне защільнювання; будівельне ізолювання; висотні роботи; водогінні роботи; встановлення, монтаж та демонтаж різноманітних будівельних конструкцій і споруд; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео і телеспостереження, контроль доступу); встановлення, монтаж, демонтаж та лагодження вікон, дверей і воріт; встановлення, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; встановлювання і технічне обслуговування електротехнічного обладнання; газопровідні роботи; герметизація будівель [споруд]; дезінфікування; засклення балконів; засклення фасадів [вітражі]; зовнішня і внутрішня обробка будівель; інформування щодо лагодження і споруджування; каркасно-монолітне будівництво; клінінгові послуги; консультування з питань будівництва; малярні роботи; миття і чищення фасадів, вікон, скляних конструкцій; монтаж світлопрозорих дахів; монтаж несучих конструкцій; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання; мурування; наймання (прокат) будівельної техніки; облицювальні роботи; очищання будівель всередині і зовні; паркетні роботи; покрівельні роботи; прибирання вулиць; прибирання місць загального користування; проведення капітального і поточного ремонту будівель та споруд; ремонті і оздоблювальні роботи; реставраційні роботи; реставрація архітектурних комплексів та ансамблів; реконструкція громадських та промислових будівель; споруджування; фарбування будівель всередині і зовні; фасадні роботи; шпалерні роботи; штукатурні роботи 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; авторський нагляд за будівництвом; архітектурний дизайн; архітектурне консультування; архітектурне та будівельне проектування; архітектурне макетування; вивчання технічних проектів; випробування матеріалів; графічний дизайн; дизайнерські послуги; дизайн інтер'єру та екстер'єру; знімання топографічне; інжиніринг; інженерне експертування; інженерні роботи конструкторські (креслення); калібрування (вимірювання); комп'ютерна графіка; консультування щодо енергозберігання; наземне знімання; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; перевіряння якості; планування розвитку міст; послуги експертів; послуги художників; послуги декораторів; послуги щодо архітектури; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; проектування внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд; проектні і проектно-вишукувальні роботи, в тому числі ескіз проекту, генеральний план, схеми освітлення, макетування та консультування спеціалістів; проектні роботи з комплексної забудови міських територій об'єктами житлово-цивільного та комунального призначення; розробка проектно-конструкторської документації; розробляння містобудівної документації; розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок; стилізований промисловий дизайн; топографо-геодезичні роботи 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 114293 (заявка m200804762): європорт; торговельний центр
*114293 m200804762