Заявка на знак № 2002042658 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № 2002042658
(210)
Номер заявки
2002042658
(220)
Дата подання заявки
02.04.2002
(554)
Об'ємний знак
(731)
Заявники

Нечитайло Святослав Ігорович (UA)

(740)
Довірена особа

Талаєва Ольга Миколаївна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Безалкогольні напої 

Кл.33:

Алкогольні напої (крім пива) 

Кл.35:

Рекламування; вивчання ринку 

Інші торговельні марки цього власника