Свідоцтво на торговельну марку № 124287 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 124287 (заявка m200906170): благодійний фонд соломинка
(111)
Номер свідоцтва
124287
(210)
Номер заявки
m200906170
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
03.05.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.05.2019
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
29.05.2029
(220)
Дата подання заявки
29.05.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2010, бюл. № 11/2010
(731)
Заявники

Соломенцев Олександр Олександрович;
Пров. Польовий, 12, кв. 16, м. Київ, 03057 (UA)

(732)
Власники

Соломенцев Олександр Олександрович;
Пров. Польовий, 12, кв. 16, м. Київ, 03057 (UA)

(740)
Довірена особа

Блощинська Олена Олександрівна;
Вул. Кропівницького, 12, офіс 1, м. Київ, 04001

(750)
Адреса для листування

Блощинська Олена Олександрівна;
Вул. Кропивницького, 12, оф. 1, м. Київ, 01004 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів 

Кл.43:

Послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло 

Кл.44:

Лікарські (медичні) послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин; послуги в землеробстві, плодівництві та лісівництві 

Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона 

Інші торговельні марки цього власника