Свідоцтво на торговельну марку № 137224 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 137224 (заявка m201001329): благодійний фонд соломинка
(111)
Номер свідоцтва
137224
(210)
Номер заявки
m201001329
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
04.02.2020
(151)
Дата реєстрації знака
11.04.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.02.2020
(220)
Дата подання заявки
03.02.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.04.2011, бюл. № 7/2011
(731)
Заявники

Соломенцев Олександр Олександрович;
Пров. Польовий, 12, кв. 16, м. Київ, 03057 (UA)

(732)
Власники

Соломенцев Олександр Олександрович;
Пров. Польовий, 12, кв. 16, м. Київ, 03057 (UA)

(740)
Довірена особа

Кістерська Світлана Михайлівна;
А/с 87, ТОВ "ІВП Група", м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Блощинська Олена Олександрівна;
Вул. Кропивницького, 12, оф. 1, м. Київ, 01004 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю 

Інші торговельні марки цього власника