Заявка на знак № m201917897 fbПоширити

 
Заявка на знак для товарів і послуг № m201917897: advance partners

m201917897

09.07.2019

Жухевич Олег Володимирович;
 (UA)

Жухевич Олег Володимирович

 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; відкривання секретних замків; генеалогічне досліджування; послуги детективних агентств; консультування щодо фізичної безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; послуги щодо особистої охорони; охорона цивільна; арбітражні послуги; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги щодо судового процесу; правниче досліджування; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); розслідування особистого минулого; управління авторськими правами; складання заяв, скарг, юридичних висновків та інших документів юридичного характеру; юридичні послуги щодо представництва фізичних та юридичних осіб за дорученням при укладанні угод, а також у судах; послуги щодо правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо забезпечування охорони авторських прав та прав на об'єкти інтелектуальної власності; консультування та інформування щодо вищезазначених послуг; юридичні послуги щодо реєстрування прав інтелектуальної власності; надавання консультацій та роз'яснень з правових питань; надавання довідок про законодавчі акти; консультування щодо корпоративного права; консультування щодо антимонопольного права; юридичне супроводжування операцій злиття або поглинання підприємств; юридичне супроводжування створювання підприємств; юридичне супроводжування бізнесу; юридичне супроводжування будівельних проектів; юридичне супроводжування приватизації; юридичне супроводжування угод; консультування щодо банківського та фінансового права; юридичне супроводжування фінансових операцій; юридичне супроводжування інвестиційних проектів; юридичне супроводжування операцій з цінними паперами; юридичне супроводжування операцій з нерухомістю; юридичне (правниче) консультування; 

Інші торговельні марки цього власника