Свідоцтво на знак № 268372 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 268372 (заявка m201727832): advance partners

268372

m201727832

10.12.2019

08.12.2027

08.12.2017

10.12.2019, бюл. № 23/2019

Жухевич Олег Володимирович;
Вул. Садова, 9, кв. 43, с. Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 03027 (UA)

ТОВ «Едванс Партнерз», Жухевич Олег Володимирович;
Вул. Сурикова, 3, оф. 43, м. Київ, 03035 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; послуги імпортно-експортних агентств; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комп'ютеризоване ведення справ; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників; керування справами спортсменів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; репродукування документів; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) торговельних стендів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; оформляння вітрин; передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо ділового керування будівельними проектами; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з комерційного посередництва; послуги з огляду преси; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з фотокопіювання; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; послуги рекламних агентств; рекламування з використанням плати за клацання; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; послуги служб працевлаштування; сприяння продажам (посередництво); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; упорядковування (систематизування) інформації у комп'ютерні бази даних; фахове консультування щодо підприємництва; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; влаштовування ділових зустрічей (офісні роботи) 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; відкривання секретних замків; генеалогічне досліджування; послуги детективних агентств; консультування щодо фізичної безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; послуги щодо особистої охорони; охорона цивільна; арбітражні послуги; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги щодо судового процесу; правниче досліджування; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); розслідування особистого минулого; управління авторськими правами; складання заяв, скарг, юридичних висновків та інших документів юридичного характеру; юридичні послуги щодо представництва фізичних та юридичних осіб за дорученням при укладанні угод, а також у судах; послуги щодо правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо забезпечування охорони авторських прав та прав на об'єкти інтелектуальної власності; консультування та інформування щодо вищезазначених послуг; юридичні послуги щодо реєстрування прав інтелектуальної власності; надавання консультацій та роз'яснень з правових питань; надавання довідок про законодавчі акти; консультування щодо корпоративного права; консультування щодо антимонопольного права; юридичне супроводжування операцій злиття або поглинання підприємств; юридичне супроводжування створювання підприємств; юридичне супроводжування бізнесу; юридичне супроводжування будівельних проектів; юридичне супроводжування приватизації; юридичне супроводжування угод; консультування щодо банківського та фінансового права; юридичне супроводжування фінансових операцій; юридичне супроводжування інвестиційних проектів; юридичне супроводжування операцій з цінними паперами; юридичне супроводжування операцій з нерухомістю; юридичне (правниче) консультування 

Інші торговельні марки цього власника