Заявка на торговельну марку № m201614890 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201614890: reframix
(210)
Номер заявки
m201614890
(220)
Дата подання заявки
08.07.2016
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Жила Т. В.;
А/с 143, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; алкалоїди; альгінати на промислові потреби; антиоксиданти для використання у промисловому виробництві; антифризи; барит [важкий шпат]; бетоноспінювачі [піноутворювальні хімікати для бетону]; бікарбонат натрію на хімічні потреби; біохімічні каталізатори; вогнетривкі речовини; вогнетривкі сухі набивні суміші; вологонепроникні хімічні речовини для кам'яного або цегляного мурування, крім фарб; вулканізувальні препарати; в'язівники [в'язівні речовини] для бетону; в'язівники [в'язівні речовини] ливарні; газопоглиначі [хімічно активні речовини]; глутамінова кислота на промислові потреби; графіт на промислові потреби; детергенти на промислові потреби; діагностичні препарати, крім лікарських [медичних] або ветеринарних; діоксид титану на промислові потреби; добавки хімічні до протигрибкових засобів [фунгіцидів]; доломіт на промислові потреби; допоміжні рідини для абразивів; естери [ефіри складні]; засоби для видаляння твердих відкладень з поверхонь; зварювальні хімікати / паяльні хімікати; зволожувальні препарати для вибілювання / мочильні препарати для вибілювання; зневоджувальні препарати на промислові потреби; знежирювальні препарати на промислові потреби; зненакипники [хімічні засоби для видаляння накипу], крім побутових; іонообмінники [хімікати]; їдкі речовини [каустики] на промислові потреби; камеді [клеючі препарати] на промислові потреби; камедь трагакантова на промислові потреби; каталізатори; керамічні суміші для спікання [гранули та порошки]; сухі лужні набивні суміші для плавлення чавуну та сталі; кислоти бензенного ряду; кислототривкі хімічні суміші; клейковина на промислові потреби; корозивні препарати; ливарні протиприлиині речовини; матеріали для чистового обробляння сталі; м'якшівники на промислові потреби; основи [хімічні препарати]; поверхнево-активні речовини; препарати, що сприяють ощадженню вугілля; препарати, що сприяють ощадженню палива; прискорювачі вулканізування; промислові хімікати; протинакипники [препарати, що запобігають накипові]; протистарники [препарати, що запобігають старінню] для бетону, крім фарб та олій; протистарники [препарати, що запобігають старінню] для каучуку; протистарники [препарати, що запобігають старінню] для мурування, крім фарб і олій; протистарники [препарати, що запобігають старінню] для цегляного мурування, крім фарб і олій; протистарники [препарати, що запобігають старінню] для цементу, крім фарб і олій; протистарники [препарати, що запобігають старінню] для черепиці, крім фарб і олій; прояснювачі [очищальні препарати]; речовини для гартування металів; формувальні суміші для виготовляння ливарних форм; хімікати для травлення металів; хімікати для чищення димарів; хімікати, що надають водонепроникності цементу, крім фарб; хімічні препарати для захисту від мілдью; хімічні препарати для сприяння легуванню металів; хімічні реактиви, крім лікарських [медичних] або ветеринарних; шліхтові суміші 

Кл.17:

Азбест; азбестові покриви; водонепроникні [защільнювальні] кільця; водонепроникні защільники; вуглецеві волокна, крім текстильних; діелектрики [ізолятори]; замазки [кити]; защільники герметичні; звулкановане волокно [фібра]; ізолювальні вогнетривкі матеріали; ізолятори; ізолятори до електропередавальних ліній; ізоляційна металева фольга; ізоляційна повсть; ізоляційний тиньк; ізоляційні армовані клейкі стрічки; ізоляційні матеріали; ізоляційні тканини; матеріали для герметизації щілин; матеріали, що запобігають тепловому випромінюванню; набивкові матеріали гумові, каучукові або пластмасові / прокладкові матеріали гумові, каучукові або пластмасові; речовини для захисту будівель від вогкості [сирості]; теплоізоляційні матеріали; теплоізоляційні матеріали до парових котлів; сухі набивні вогнетривкі суміші для для індукційних печей; сухі набивні вогнетривкі маси призначені для футеровки тиглів індукційних печей; фільтрувальні [цідильні] матеріали [частково оброблені піни або плівки пластмасові]; хімічні сполуки противитікальні 

Кл.35:

Вивчання ринку визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів [центри підтримки споживачів]; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших; написання рекламних текстів; обробляння рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби орендування рекламного місця; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств]; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє / розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці на користь асортименту товарів 1 та 17 класів мктп (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям оглядати та купувати ці товари в місцях оптової та роздрібної торгівлі, в томі числі в мережі інтернет; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам товарів 1 та 17 класів для інших; телемаркетингові послуги 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 316148 (заявка m202111446): вогневушка
*316148 m202111446
Свідоцтво торговельну марку № 312772 (заявка m202103914): wefactory
*312772 m202103914
Свідоцтво торговельну марку № 248743 (заявка m201615304): reframix
*248743 m201615304

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 41385 (заявка 2002010464): marketing reframing
*41385 2002010464
Свідоцтво торговельну марку № 304927 (заявка m201926776): reframat
*304927 m201926776
REFRIX
REFRAL