Свідоцтво на торговельну марку № 248743 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 248743 (заявка m201615304): reframix
(111)
Номер свідоцтва
248743
(210)
Номер заявки
m201615304
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.07.2026
(220)
Дата подання заявки
14.07.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2018, бюл. № 20/2018
(731)
Заявники

Абросимов Андрій Валентинович;
Вул. Виконкомівська, 7, кв. 5, м. Дніпро, 49044 (UA)

Абросимова Аліна Іванівна;
Просп. Металургів, буд. 3, кв. 16, м. Запоріжжя, 69032 (UA)

(732)
Власники

Абросимов Андрій Валентинович;
Вул. Виконкомівська, 7, кв. 5, м. Дніпро, 49044 (UA)

Абросимова Аліна Іванівна;
Просп. Металургів, буд. 3, кв. 16, м. Запоріжжя, 69032 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Жила Т. В.;
А/с 143, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; алкалоїди; альгінати на промислові потреби; антиоксиданти для використання у промисловому виробництві; антифризи; барит (важкий шпат); бетоноспінювачі (піноутворювальні хімікати для бетону); бікарбонат натрію на хімічні потреби; біохімічні каталізатори; вогнетривкі речовини, в тому числі вогнетривкі сухі набивні суміші; вологонепроникні хімічні речовини для кам'яного або цегляного мурування, крім фарб; вулканізувальні препарати; в'язівники (в'язівні речовини) для бетону; в'язівники (в'язівні речовини) ливарні; газопоглиначі (хімічно активні речовини); глутамінова кислота на промислові потреби; графіт на промислові потреби; детергенти на промислові потреби; діагностичні препарати, крім лікарських (медичних) або ветеринарних; діоксид титану на промислові потреби; добавки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); доломіт на промислові потреби; допоміжні рідини для абразивів; естери (ефіри складні); засоби для видаляння твердих відкладень з поверхонь; зварювальні хімікати; паяльні хімікати; зволожувальні препарати для вибілювання; мочильні препарати для вибілювання; зневоджувальні препарати на промислові потреби; знежирювальні препарати на промислові потреби; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу), крім побутових; іонообмінники (хімікати); їдкі речовини (каустики) на промислові потреби; камеді (клеючі препарати) на промислові потреби; камедь трагакантова на промислові потреби; каталізатори; керамічні суміші для спікання (гранули та порошки); кислоти бензенного ряду; кислототривкі хімічні суміші; клейковина на промислові потреби; корозивні препарати; ливарні протиприлипні речовини; матеріали для чистового обробляння сталі; м'якшівники на промислові потреби; основи (хімічні препарати); поверхнево-активні речовини; препарати, що сприяють ощадженню вугілля; препарати, що сприяють ощадженню палива; прискорювачі вулканізування; промислові хімікати; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); протистарники (препарати, що запобігають старінню) для бетону, крім фарб та олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для каучуку; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для мурування, крім фарб і олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цегляного мурування, крім фарб і олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цементу, крім фарб і олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для черепиці, крім фарб і олій; прояснювачі (очищальні препарати); речовини для гартування металів; формувальні суміші для виготовляння ливарних форм; хімікати для травлення металів; хімікати для чищення димарів; хімікати, що надають водонепроникності цементу, крім фарб; хімічні препарати для захисту від мілдью; хімічні препарати для сприяння легуванню металів; хімічні реактиви, крім лікарських (медичних) або ветеринарних; шліхтові суміші; сухі набивні вогнетривкі суміші (промислові хімікати), які приймають участь в технологічних процесах в індукційних печах; сухі лужні набивні суміші (промислові хімікати) для плавлення чавуну та сталі 

Кл.11:

Футерівка з сухих вогнетривких набивних сумішей для індукційних печей 

Кл.35:

Вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; обробляння рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 1, 11 класів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям оглядати та купувати ці товари в місцях оптової та роздрібної торгівлі, в томі числі в мережі інтернет; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам товарів 1, 11 класів для інших; телемаркетингові послуги 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 316148 (заявка m202111446): вогневушка
*316148 m202111446
Свідоцтво торговельну марку № 312772 (заявка m202103914): wefactory
*312772 m202103914

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 41385 (заявка 2002010464): marketing reframing
*41385 2002010464
Свідоцтво торговельну марку № 304927 (заявка m201926776): reframat
*304927 m201926776
REFRIX
REFRAL