Свідоцтво на торговельну марку № 308630 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308630 (заявка m201927990): biosense webster
(111)
Номер свідоцтва
308630
(210)
Номер заявки
m201927990
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.10.2029
(220)
Дата подання заявки
10.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

БІОСЕНС ВЕБСТЕР, ІНК. (BIOSENSE WEBSTER, INC.);
31 Текнолоджі Драйв, Світ 200, Ірвайн СА 92618, Сполучені Штати Америки (31 Technology Drive, Suite 200, Irvine CA 92618 USA) (US)

(732)
Власники

БІОСЕНС ВЕБСТЕР, ІНК. (BIOSENSE WEBSTER, INC.);
31 Текнолоджі Драйв, Світ 200, Ірвайн СА 92618, Сполучені Штати Америки (31 Technology Drive, Suite 200, Irvine CA 92618 USA) (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Войтенко Олександр Петрович;
Вул. Кримська, 6, кв. 71, м. Харків, 61166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.10:

Медичні апарати та пристрої, а саме: катетери, дротяні напрямники, дротяні провідники (катетерів), зонди, датчики, медичні апарати для діагностичної візуалізації та медичні діагностичні картографічні апарати та частини, деталі, вузли та аксесуари до них; медичні пристрої, а саме радіочастотні генератори та зрошувальні і промивні насоси. 

Інші торговельні марки цього власника