Свідоцтво на торговельну марку № 308627 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308627 (заявка m201927985): decanav
(111)
Номер свідоцтва
308627
(210)
Номер заявки
m201927985
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.10.2029
(220)
Дата подання заявки
10.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

БІОСЕНС ВЕБСТЕР, ІНК. (BIOSENSE WEBSTER, INC.);
31 Текнолоджі Драйв, Світ 200, Ірвайн СА 92618, Сполучені Штати Америки (31 Technology Drive, Suite 200, Irvine CA 92618 USA) (US)

(732)
Власники

БІОСЕНС ВЕБСТЕР, ІНК. (BIOSENSE WEBSTER, INC.);
31 Текнолоджі Драйв, Світ 200, Ірвайн СА 92618, Сполучені Штати Америки (31 Technology Drive, Suite 200, Irvine CA 92618 USA) (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Войтенко Олександр Петрович (№ 23);
Вул. Кримська, 6, кв. 71, м. Харків, 61000

(750)
Адреса для листування

Войтенко Олександр Петрович;
Вул. Кримська, 6, кв. 71, м. Харків, 61166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.10:

Медичні катетери. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

DECANT
DECANO
Свідоцтво торговельну марку № 283207 (заявка m201824286): decanto
*283207 m201824286
DECANTA
Свідоцтво торговельну марку № 273620 (заявка m201809951): deca; деса
*273620 m201809951
Свідоцтво торговельну марку № 162516 (заявка m201209393): deca; insurance; деса
*162516 m201209393