Заявка на торговельну марку № m202316801 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202316801: прогресивний партнер на якого можна покластися
(210)
Номер заявки
m202316801
(220)
Дата подання заявки
12.09.2023
(441)
Дата публікації заявки
19.09.2023
(731)
Заявники

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАТАГРУП»;
Вул. Сім'ї Бродських, 31-###, м. Київ, 03057 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Приватне акціонерне товариство «ДАТАГРУП»;
Вул. Сім'ї Бродських, 31/33, м. Київ, 03057 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати послуг систем автоматичної оплати проїзду автомобільними дорогами [ЕТС] для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування інформацією, отриманою з телефонних довідників; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення медичних записів та документів; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг впливу; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи]; послуги з обробки даних [офісні роботи]; послуги з обробляння замовлень в режимі онлайн щодо замовляння їжі з ресторанів на винос та з доставкою; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи]; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкових декларацій; послуги імпортно-експортних агентств; послуги консультаційні у сфері підприємницької діяльності щодо цифрових трансформацій; послуги лідогенерації; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів; послуги рекламних агентств; послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших; послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; проведення комерційних заходів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат касових апаратів; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування пряме поштове; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; служби прийому відвідувачів [офісні роботи]; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації [офісні роботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування інформацією у сфері телекомунікаційних послуг; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі онлайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; пейджингові послуги [з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку]; передавання відеоданих за запитом; передавання електронною поштою; передавання онлайнових вітальних листівок; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання подкастів; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло [телекомунікаційні послуги]; послуги з надавання телеграфного зв'язку; послуги з надавання телефонного зв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат смартфонів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 332264 (заявка m202108590): data group; надійність та зручність
*332264 m202108590
Свідоцтво торговельну марку № 332267 (заявка m202108607): data group; надійність та зручність
*332267 m202108607
Свідоцтво торговельну марку № 332265 (заявка m202108598): data group; надійність та зручність
*332265 m202108598
Свідоцтво торговельну марку № 332266 (заявка m202108600): надійність та зручність; data group
*332266 m202108600
Свідоцтво торговельну марку № 332263 (заявка m202108584): data group; надійність та зручність
*332263 m202108584
Свідоцтво торговельну марку № 323347 (заявка m202013685): 20 years data group; дата
*323347 m202013685
Свідоцтво торговельну марку № 323346 (заявка m202013684): 20 years; data group; дата
*323346 m202013684
Свідоцтво торговельну марку № 323345 (заявка m202013683): 20 years data group; дата
*323345 m202013683
Свідоцтво торговельну марку № 307924 (заявка m201928584): звязок; більше, ніж зв'язок
*307924 m201928584
Свідоцтво торговельну марку № 307923 (заявка m201928583): звязок; більше, ніж зв'язок
*307923 m201928583
Свідоцтво торговельну марку № 307776 (заявка m201921664): data lab; дата
*307776 m201921664
Свідоцтво торговельну марку № 300908 (заявка m201919658): комплаєнс телеком
*300908 m201919658
Свідоцтво торговельну марку № 302590 (заявка m201921061)
*302590 m201921061
Свідоцтво торговельну марку № 300907 (заявка m201919654): compliance telecom
*300907 m201919654
Свідоцтво торговельну марку № 296952 (заявка m201913931): зтк-1/c; с
*296952 m201913931
Свідоцтво торговельну марку № 294647 (заявка m201913031): dataheart; data heart
*294647 m201913031
Свідоцтво торговельну марку № 294645 (заявка m201913028): dataheart; data heart
*294645 m201913028
Свідоцтво торговельну марку № 298904 (заявка m201913030): спорт заради життя
*298904 m201913030
Свідоцтво торговельну марку № 294646 (заявка m201913029): dataheart; data heart
*294646 m201913029
Свідоцтво торговельну марку № 298903 (заявка m201913027): спорт заради життя
*298903 m201913027
Свідоцтво торговельну марку № 294644 (заявка m201913026): dataheart; data heart
*294644 m201913026
Свідоцтво торговельну марку № 227954 (заявка m201519403): domtele
*227954 m201519403
Свідоцтво торговельну марку № 112725 (заявка m200808408): інтернет за твоїми правилами
*112725 m200808408
Свідоцтво торговельну марку № 82151 (заявка m200608266): traffic
*82151 m200608266
Свідоцтво торговельну марку № 272418 (заявка m201806044): data group; дата; сата; cata group
*272418 m201806044
Свідоцтво торговельну марку № 222749 (заявка m201512840): телеком малина
*222749 m201512840
Свідоцтво торговельну марку № 69227 (заявка m200502974): internet boom
*69227 m200502974
Свідоцтво торговельну марку № 230140 (заявка m201603746): data group; дата
*230140 m201603746
Свідоцтво торговельну марку № 58331 (заявка 20040404021): crocus; telecom; telephone company
*58331 20040404021
Свідоцтво торговельну марку № 205206 (заявка m201409816): datagroup; об'єднуючи україну; обєднуючи; оператор рішень; дата
*205206 m201409816
Свідоцтво торговельну марку № 25858 (заявка 99020603): сітіус
*25858 99020603
Свідоцтво торговельну марку № 222721 (заявка m201512328): tu
*222721 m201512328
Свідоцтво торговельну марку № 68423 (заявка m200504333): дискобум; диско бум
*68423 m200504333
Свідоцтво торговельну марку № 37096 (заявка 2002010512): datacom; датасом
*37096 2002010512
Свідоцтво торговельну марку № 76350 (заявка m200600784): ситибум; сити бум
*76350 m200600784
Свідоцтво торговельну марку № 227953 (заявка m201519402): домтелеком
*227953 m201519402
Свідоцтво торговельну марку № 68422 (заявка m200504331): телебум; теле бум
*68422 m200504331
Свідоцтво торговельну марку № 142812 (заявка m201010676): тревелфон
*142812 m201010676
Свідоцтво торговельну марку № 69396 (заявка m200504337): tvбум; tv бум
*69396 m200504337
Свідоцтво торговельну марку № 222751 (заявка m201512842): d; д
*222751 m201512842
Свідоцтво торговельну марку № 84348 (заявка m200609976): tv boom; тв бум; tb
*84348 m200609976
Свідоцтво торговельну марку № 69228 (заявка m200502975): інтернет бум
*69228 m200502975
Свідоцтво торговельну марку № 227955 (заявка m201519405): домтеле
*227955 m201519405
Свідоцтво торговельну марку № 77744 (заявка m200601867): ситифон
*77744 m200601867
Свідоцтво торговельну марку № 76349 (заявка m200600783): cityboom; city boom; воот
*76349 m200600783
Свідоцтво торговельну марку № 77747 (заявка m200601874): cityphone
*77747 m200601874
Свідоцтво торговельну марку № 68424 (заявка m200504335): радиобум; радио бум
*68424 m200504335
Свідоцтво торговельну марку № 116945 (заявка m200813641): домашній телеком
*116945 m200813641
Свідоцтво торговельну марку № 77745 (заявка m200601868): мультифон
*77745 m200601868
Свідоцтво торговельну марку № 94951 (заявка m200701091): домашній телеком
*94951 m200701091
Свідоцтво торговельну марку № 84349 (заявка m200609977): info boom; інфо бум
*84349 m200609977
Свідоцтво торговельну марку № 266325 (заявка m201727558): data group; дата
*266325 m201727558
Свідоцтво торговельну марку № 283549 (заявка m201807744): модемно-маршрутизуючий блок конкурс; модемно маршрутизуючий блок конкурс
*283549 m201807744
Свідоцтво торговельну марку № 189356 (заявка m201310609): твій надійний супутник
*189356 m201310609
Свідоцтво торговельну марку № 77746 (заявка m200601872): dataphone
*77746 m200601872
Свідоцтво торговельну марку № 272420 (заявка m201806046): data group; дата; сата; cata group
*272420 m201806046
Свідоцтво торговельну марку № 94952 (заявка m200701092): домашний телеком
*94952 m200701092
Свідоцтво торговельну марку № 116944 (заявка m200813640): звязок; ваш комфортний зв'язок
*116944 m200813640
Свідоцтво торговельну марку № 76352 (заявка m200600786): инфобум; инфо бум
*76352 m200600786