Свідоцтво на знак № 112725 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 112725 (заявка m200808408): інтернет за твоїми правилами
(111)
Номер свідоцтва
112725
(210)
Номер заявки
m200808408
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2009
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
05.12.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
25.04.2018
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
25.04.2028
(220)
Дата подання заявки
25.04.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2009, бюл. № 18/2009
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Закрите акціонерне товариство «ДАТАГРУП»;
Вул. Смоленська, 31-33, м. Київ, 03005 (UA)

(732)
Власники

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАТАГРУП»;
Вул. Смоленська, 31-33, м. Київ, 03057 (UA)

(740)
Довірена особа

Гончаров Андрій Миколайович;
Вул. Смоленська, 31-33, м. Київ, 03005

(750)
Адреса для листування

ПрАТ «ДАТАГРУП»;
Вул. Смоленська, 31-33, м. Київ, 03057 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; агентства новин; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; послуги голосової пошти; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Інші торговельні марки цього власника