Заявка на торговельну марку № m202023883 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202023883: latinium; germany; відкрий себе справжню
(210)
Номер заявки
m202023883
(220)
Дата подання заявки
12.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
25.11.2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; білий; жовтий; червоний; зелений; помаранчевий; малиновий;

(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програмлояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтівавіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудитфінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування длякомпаній; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сферіпідприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовуванняпередплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сферіпідприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керуванняпідприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницькоїдіяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманихпрацівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керуваннядіяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керуванняпідприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та порадидля споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів іпослуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керуванняперсоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультуванняз комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційноїстратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовуванняпідприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмногозабезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайновихторговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написаннябіографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламнихтекстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлюваннярекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показівмод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламніпотреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінюванняпідприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування ікерування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницькоїдіяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, якіпотребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницькоїдіяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги зконкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги змакетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісніроботи]; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з релокації дляпідприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послугизакупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків діловихзустрічей [офісні роботи]; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламнихагентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодокомерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодооптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарівмедичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичнихтворів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажузавантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажузавантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послугищодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів татоварів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукспонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів назасобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінківдля недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат офісних машин іобладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламнихматеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельнихавтоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; прямепоштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмовихповідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукуваннядокументів; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації укомп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексівінформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажутоварів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації [офісніроботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування таукладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодопідприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь третіх осіб, товарів30, 31, 32, 33, 34 класів (крім їх транспортування), для забезпечення покупцям зручногооглядання та купування цих товарів на підприємствах оптової чи роздрібної торгівлі 

Інші торговельні марки цього власника