Заявка на торговельну марку № m202409386 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202409386: 40; 4д; 4d profit
(210)
Номер заявки
m202409386
(220)
Дата подання заявки
09.05.2024
(441)
Дата публікації заявки
17.05.2024
(731)
Заявники

Таран Михайло Вікторович;
Просп. Миру, ###, кв. ###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49130 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; 3D-окуляри; 3D-сканери; адаптери електричні; акумулятори електричні; акустичні пристрої зв'язку; амбушури для наголовних навушників; апарати голографічного проєціювання; апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; апарати електричні комутаційні; апарати навчальні аудіовізуальні; апарати проєкційні; апаратне забезпечення криптовалютних гаманців; апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби; апаратура для спостережень, крім призначеної на медичні потреби; апаратура навчальна; аудіоінтерфейси; блоки пам'яті комп'ютера; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв [вимірювальні інструменти]; видання електронні завантажні; відеоекрани; відеофайли завантажні; відеопроєктори; вушні вкладки для віддаленого зв'язку; гарнітури; гарнітури віртуальної реальності; гарнітури для відеоігор; гарнітури для телефонів; голограми; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; графічні зображення, заставки для мобільних телефонів, смартфонів і портативних пристроїв завантажні; диски магнітні; дисплеї наголовні; екрани проєкційні; електронні гаманці завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні інтерактивні дошки; електронні кишенькові перекладачі; електронні олівці [елементи дисплеїв]; електронні оповіщальні дошки; електронні ярлики для товарів; емотікони для мобільних телефонів завантажні; записники електронні; застосунки для середовищ віртуальної реальності завантажні; застосунки комп'ютерні для карбування невзаємозамінних токенів [NFT] завантажні; застосунки комп'ютерні завантажні; застосунки комп'ютерні мобільні завантажні; з'єднувачі [обладнання для обробляння інформації]; зчитувачі [обладнання для обробляння інформації]; зчитувачі штрихових кодів; зчитувачі QR-кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтерфейси для комп'ютерів; картки з інтегральними мікросхемами [смарт-картки]; касети з відеоіграми; ключі криптографічні для отримування та витрачання криптовалютних активів завантажні; кодовані магнітні картки; компакт-диски [аудіодиски, відеодиски]; компакт-диски [зчитна пам'ять]; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; контролери віртуальної реальності; програми комп'ютерні завантажні; програми комп'ютерні записані; програми комп'ютерні для зв'язку операційних систем з мережею Інтернет; програми комп'ютерні для обробляння, синхронізації і передавання даних; програмне забезпечення для керування операціями з криптовалютними активами за блокчейн-технологією комп'ютерне завантажне; програмне забезпечення комп'ютерне записане; програмне забезпечення як медичний пристрій [SaMD] завантажне; скринсейвери як екранні заставки для комп'ютерів записані або завантажні; магніти декоративні; магнітні носії інформації; маршрутизатори комп'ютерної мережі; монітори [комп'ютерне апаратне забезпечення]; монітори [комп'ютерні програми]; набори даних записані або завантажні; навушники як наголовна гарнітура; оптичні диски; оптичні зчитувачі знаків; оптичні носії інформації; передавачі електронних сигналів; персональні цифрові секретарі; платформи програмного забезпечення комп'ютерні записані або завантажні; прилади ультразвукові зображувальні, крім призначених на медичні потреби; принтери бездротові портативні для використання з лептопами та мобільними пристроями; пристрої для проєціювання віртуальних клавіатур; пристрої та обладнання для зберігання, передавання та обміну даних; програмне забезпечення для портативних пристроїв; процесори [центральні блоки обробляння даних]; рингтони для мобільних телефонів завантажні; рукавички з блоком датчиків для введення даних; сканери для обробляння інформації; смарт-годинники; смарт-кільця; смарт-окуляри; термінали інтерактивні сенсорні; файли зображувальні завантажні; файли цифрові музичні, аутентифіковані невзаємозамінними токенами [NFT], завантажні; файли цифрові, аутентифіковані невзаємозамінними токенами [NFT], завантажні; флешнакопичувачі USB; цифрові табло; чипи [інтегральні схеми]; шоломи з нейроінтерфейсом, крім призначених на медичні потреби. 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування і проведення комерційних заходів; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога адміністративна щодо запитів про подання комерційних пропозицій; допомога адміністративна щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консалтингові послуги у сфері підприємницької діяльності та рекламування; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг впливу; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетинг через висвітлювання товарів у середовищах віртуальної реальності для інших; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для продавців та покупців файлів цифрових зображувальних завантажних, аутентифікованих за допомогою невзаємозамінних токенів [NFT]; облік бухгалтерський; оновлювання та ведення даних на онлайновій платформі; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація пошукова для сприяння продажам; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, конкурсів та презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення піар-кампаній на телебаченні, радіо, друкованих та інтернет-засобах масового інформування та в інформаційних агентствах; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги дорадчі для керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з консультування щодо підприємницької діяльності у сфері цифрових трансформацій; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з краудінвестингу і краудфандингу [інформування, консультування та надавання допомоги у сфері підприємницької діяльності]; послуги з обробляння даних [офісні роботи]; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з пошуку потенційних клієнтів для сприяння продажам для інших; послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу; послуги з проведення незалежних соціологічних опитувань; послуги з розвідування ринку; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи]; послуги із заповнювання податкових декларацій; послуги лідогенерації; послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів; послуги у сфері підприємницької діяльності щодо пошуку ділових партнерів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо розробляння бізнес-проєктів, бізнес-планів і маркетингових програм; послуги щодо роздрібного продажу файлів цифрових зображувальних, аутентифікованих за допомогою невзаємозамінних токенів [NFT], завантажних; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; психологічне тестування для відбирання персоналу; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на торговельних підприємствах, в місцях спеціалізованого продажу, інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розробляння маркетингових концепцій; розробляння рекламних концепцій; розробляння стратегій організації підприємницької діяльності, пов'язаних з корпоративною соціальною відповідальністю; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; створювання рекламних фільмів, відеороликів і презентацій; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, конгресів, коуч-сесій, колоквіумів, конференцій, диспутів, лекцій, дискусій, симпозіумів, спеціалізованих вебінарів, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять [навчання]; влаштовування відеолекцій в режимі онлайн; досліджування у сфері освіти; екзаменування у навчанні, в тому числі в режимі онлайн; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією щодо навчання, освітніх та освітньо-професійних програм; забезпечування інформацією щодо проведення семінарів, конференцій, тренінгів, лекцій; забезпечування навчання та екзаменування у навчанні з метою атестації; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними зображеннями в режимі онлайн; ігри у квест-кімнатах [розважання]; консалтингові послуги у сфері освіти, навчання, спорту, розваг; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями; курси заочні; навчальні курси; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчальні послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; навчання з передавання ділових знань та ноу-хау; навчання індивідуальне; навчання професійне; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів [освітніх або розважальних]; організовування і проведення презентацій інформаційно-освітніх та навчальних заходів на культурні або освітні потреби; організовування і проведення різноманітних інформаційно-освітніх, навчальних, професійно-орієнтуючих та професійно-розвиваючих заходів; організовування і проведення тематичних круглих столів, конференцій, лекцій, майстер-класів, відкритих зустрічей з надаванням консультацій та залученням місцевих і закордонних спеціалістів на навчальні та інформаційно-освітні потреби; освітні послуги, що надаються асистентами для осіб з інвалідністю; передавання ноу-хау [навчання]; переклад усний; перепідготовка професійна; послуги бізнес-шкіл [освітні та інформаційно-освітні]; послуги викладачів, вчителів, коуч-тренерів [навчання]; послуги з онлайн освіти; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги інструкторів [навчання]; послуги мультимедійних бібліотек; послуги освітні; послуги освітньої електронної платформи [навчання]; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги тренінгових центрів [навчання]; послуги фоторепортерів; послуги щодо навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу; послуги щодо підготовки кадрів [навчання]; практичне навчання [демонстрування]; представляння вистав наживо; проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів і практикумів; прокат відеострічок; прокат навчальних симуляторів; прокат роботів-гуманоїдів з функціями спілкування та навчання для розважання людей; професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання]; публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач, крім рекламних; створювання подкастів; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування. 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; блокчейн як послуга [BaaS]; будівельне проєктування; відновлювання комп'ютерних даних; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дизайн комп'ютерний графічний для відображання відеопроєкцій; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; досліджування у сфері технологій штучного інтелекту; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; енергоаудит; забезпечування віртуальними комп'ютерними системами через хмарне обчислювання; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для викарбовування невзаємозамінних токенів [NFT] в режимі онлайн; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; засівання хмар; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; комп'ютерне програмування смарт-контрактів на платформі блокчейну; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування архітектурне; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з питань безпеки даних в телекомунікаційних мережах; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування технологічне; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; консультування щодо штучного інтелекту; контролювання якості; криптомайнінг; майнінг криптовалютних активів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг роботи комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; написання комп'ютерних кодів; науково-технічне експертування [інжиніринг]; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга [PaaS]; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують блокчейн-технологію; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; послуги з комп'ютерного програмування для обробляння інформації; послуги з обслуговування інформаційних технологій [ІТ] [пошук та усунення несправностей програмного забезпечення]; послуги з програмної інженерії для обробляння інформації; послуги з технологічного консультування щодо цифрової трансформації; послуги з хостингу вебсайтів; послуги з хостингу платформ програмного забезпечення для спільної роботи на основі віртуальної реальності; послуги з хостингу середовищ віртуальної реальності; послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проєктів; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; проєктування комп'ютерних імітаційних моделей; проєктування комп'ютерних систем; проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат вебсерверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; прокат роботів-гуманоїдів, що програмуються користувачем, неналаштованих; прокат устатковання для дата-центрів; розробляння відео- та комп'ютерних ігор; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; розслідування цифрові криміналістичні у сфері комп'ютерних злочинів; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій]; хостинг серверів. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 330699 (заявка m202108731): 4profit
*330699 m202108731