Свідоцтво на торговельну марку № 330699 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 330699 (заявка m202108731): 4profit
(111)
Номер свідоцтва
330699
(210)
Номер заявки
m202108731
(151)
Дата реєстрації знака
29.03.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.04.2031
(220)
Дата подання заявки
13.04.2021
(441)
Дата публікації заявки
18.05.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
29.03.2023, бюл. № 13/2023
(731)
Заявники

Таран Михайло Вікторович;
Просп. Миру, ###, кв. ###, м. Дніпро, 49130 (UA)

(732)
Власники

Таран Михайло Вікторович;
Просп. Миру, ###, кв. ###, м. Дніпро, 49130 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; адаптери електричні; акумулятори електричні; амбушури для наголовних навушників; апарати для обробляння інформації; аудіовізуальні навчальні апарати; аудіоінтерфейси; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); відеофайли завантажні; вушні вкладки для віддаленого зв'язку; гарнітури віртуальної реальності; гарнітури для телефонів; голограми; графічні зображення, заставки для мобільних телефонів, смартфонів і портативних пристроїв завантажні; диски магнітні; екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні; електронні видання завантажні; електронні гаманці завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні інтерактивні дошки; електронні кишенькові перекладачі; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні ярлики для товарів; емотікони для мобільних телефонів завантажні; записники електронні; зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; зчитувачі QR-кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтерфейси для комп'ютерів; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); касети з відеоіграми; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні програми для зв'язку операційних систем з мережею Інтернет; комп'ютерні програми для обробляння, синхронізації і передавання даних; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; криптографічні ключі для отримування та витрачання криптовалют завантажні; магніти декоративні; магнітні носії інформації; мобільні комп'ютерні програмні додатки завантажні; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); монітори (комп'ютерні програми); навушники як наголовна гарнітура; оптичні зчитувачі знаків; оптичні носії інформації; передавачі електронних сигналів; персональні цифрові секретарі; пристрої та обладнання для зберігання, передавання та обміну даних; програмне забезпечення для портативних пристроїв; рингтони для мобільних телефонів завантажні; рукавички з блоком датчиків для введення даних; смарт-годинники; смарт-кільця; смарт-окуляри; файли зображувальні завантажні; флешнакопичувачі USB; чипи (інтегральні схеми). 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консалтингові послуги у сфері підприємницької діяльності та рекламування; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; оновлювання та ведення даних на онлайновій платформі; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, конкурсів та презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення піар-кампаній на телебаченні, радіо, друкованих та інтернет-засобах масового інформування та в інформаційних агентствах; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з краудінвестингу і краудфандингу (інформування, консультування та надавання допомоги у сфері підприємницької діяльності); послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з проведення незалежних соціологічних опитувань; послуги з розвідування ринку; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги із заповнювання податкових декларацій; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо розробляння бізнес-проєктів, бізнес-планів і маркетингових програм; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; психологічне тестування для відбирання персоналу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розробляння рекламних концепцій; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на торговельних підприємствах, в місцях спеціалізованого продажу, інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, відеороликів і презентацій; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, конгресів, коуч-сесій, колоквіумів, конференцій, диспутів, форумів, лекцій, дискусій, симпозіумів, спеціалізованих вебінарів, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування відеолекцій в режимі онлайн; екзаменування у навчанні, в тому числі в режимі онлайн; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією щодо навчання, освітніх та освітньо-професійних програм; забезпечування інформацією щодо проведення семінарів, конференцій, тренінгів, лекцій; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; заочні курси; консалтингові послуги у сфері освіти, навчання, спорту, розваг; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями; навчальні курси; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчальні послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; навчання з передавання ноу-хау; навчання індивідуальне; навчання професійне; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування і проведення презентацій інформаційно-освітніх та навчальних заходів на культурні або освітні потреби; організовування і проведення різноманітних інформаційно-освітніх, навчальних, професійно-орієнтуючих та професійно-розвиваючих заходів; організовування і проведення тематичних круглих столів, конференцій, лекцій, майстер-класів, відкритих зустрічей з надаванням консультацій та залученням місцевих і закордонних спеціалістів на навчальні та інформаційно-освітні потреби; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; переклад усний; послуги бізнес-шкіл (освітні та інформаційно-освітні); послуги викладачів, вчителів, коуч-тренерів (навчання); послуги з онлайн освіти; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги інструкторів (навчання); послуги освітньої електронної платформи (навчання); послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги тренінгових центрів (навчання); послуги фоторепортерів; послуги щодо навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу; послуги щодо підготовки кадрів (навчання); практичне навчання (демонстрування); представляння вистав наживо; проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів і практикумів; прокат відеострічок; прокат навчальних симуляторів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач, крім рекламних; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування. 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; архітектурне консультування; відновлювання комп'ютерних даних; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; енергоаудит; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; послуги з хостингу вебсайтів; послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проєктів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування комп'ютерних систем; прокат вебсерверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки