Свідоцтво на торговельну марку № 57021 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 57021 (заявка 2004032132): догмат
(111)
Номер свідоцтва
57021
(210)
Номер заявки
2004032132
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
04.03.2014
(151)
Дата реєстрації знака
15.12.2005
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.03.2014
(220)
Дата подання заявки
03.03.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.12.2005, бюл. № 12/2005
(731)
Заявники

Закрите акціонерне товариство «Догмат Україна»;
Вул. Івана Кудрі, 32, м. Київ, 133, 01133 (UA)

(732)
Власники

Закрите акціонерне товариство «Догмат Україна»;
Вул. Івана Кудрі, 32, м. Київ, 133, 01133 (UA)

(740)
Довірена особа

Гудим Ірина Вікторівна;
Вул. Пушкінська, 39, кв. 25, м. Київ, 01004

(750)
Адреса для листування

Гудим Ірина Вікторівна;
Вул. Пушкінська, 39, кв. 25, м. Київ, 4, 01004 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; вивчання ринку; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; імпортно-експортні агентства; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; влаштовування ярмарків на торговельні або рекламні потреби 

Кл.36:

Аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; агентства вертання боргів; взаємні безготівкові розрахунки; створювання взаємних фондів; видавання дорожніх чеків; наймання на виплат (в кредит); випускання виплатних карток; обслуговування за виплатними картками; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; збирання грошей, підписів тощо; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; експертування податкове; житлове керування; житлові контори; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання наймової плати; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; оцінювання коштовностей; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат; наймання квартир; наймання контор (нерухоме майно); наймання нерухомого майна; наймання приміщень; наймання сільськогосподарських ферм; оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; оцінювання предметів нумізматики; опікунство; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; електронне переказування коштів; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання позики фінансової; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечення агентами-посередниками); посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців страхування; фінансування; посередницькі послуги з цінними паперами 

Кл.42:

Вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерної бази даних; дизайн промисловий; дублювання комп'ютерних програм; експертування; забезпечування охорони авторських прав; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; правниче досліджування; перевіряння якості 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки