Заявка на торговельну марку № 2004032131 fbПоширити

Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 2004032131: догмат; україна; дбаємо про твої гроші
(210)
Номер заявки
2004032131
(220)
Дата подання заявки
03.03.2004
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний; білий;

(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; вивчання ринку; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; імпортно-експортні агентства; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; влаштовування ярмарків на торговельні або рекламні потреби 

Кл.36:

Аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; агентства вертання боргів; взаємні безготівкові розрахунки; створювання взаємних фондів; видавання дорожніх чеків; наймання на виплат (в кредит); випускання виплатних карток; обслуговування за виплатними картками; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; збирання грошей, підписів тощо; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; експертування податкове; житлове керування; житлові контори; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання наймової плати; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; оцінювання коштовностей; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат; наймання квартир; наймання контор (нерухоме майно); наймання нерухомого майна; наймання приміщень; наймання сільськогосподарських ферм; оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; оцінювання предметів нумізматики; опікунство; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; електронне переказування коштів; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання позики фінансової; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечення агентами-посередниками); посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців страхування; фінансування; посередницькі послуги з цінними паперами 

Кл.42:

Вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерної бази даних; дизайн промисловий; дублювання комп'ютерних програм; експертування; забезпечування охорони авторських прав; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; правниче досліджування; перевіряння якості 

Інші торговельні марки цього власника