Свідоцтво на торговельну марку № 287367 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 287367 (заявка m201825131): legal as a business partner
(111)
Номер свідоцтва
287367
(210)
Номер заявки
m201825131
(151)
Дата реєстрації знака
10.12.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.10.2028
(220)
Дата подання заявки
26.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.12.2020, бюл. № 23/2020
(731)
Заявники

Курочко Максим Васильович;
Вул. Луківська, 10, м. Київ, 04209 (UA)

(732)
Власники

Курочко Максим Васильович;
Вул. Луківська, 10, м. Київ, 04209 (UA)

(740)
Довірена особа

Марченко Вiталiй Омелянович (№ 10);
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166

(750)
Адреса для листування

Марченко Віталій Омелянович;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Юридичні послуги; арбітражні послуги; консультування щодо інтелектуальної власності; лізинг доменних імен у мережі Інтернет; ліцензування (юридичні послуги) в рамках робіт з видання програмного забезпечення; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; написання особистих листів; послуги детективних агентств; послуги з відстежування змін у законодавстві; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо позасудового вирішення спорів; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); розслідування особистого минулого; управління авторськими правами; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 161161 (заявка m201118977): le gal style; legal
*161161 m201118977
Свідоцтво торговельну марку № 268651 (заявка m201801766): mkls; umk; mku; мк
*268651 m201801766